Четвъртата индустриална революция- интелектуалната собственост

Първата индустриална революция дава на човечеството и първите машини, представя му парната сила и тъкачния стан.…

Медиация при спорове за интелектуална собственост

Спорове и конфликти съществуват в човешкото ежедневие. Те са част от всички сфери както на живота,…

Патент- двете страни на една монета

Патентната закрила е един от първите официални, законово обосновани и регламентирани начини за закрила на обекти…

Адвокат Кадиева: мисия „Представител по индустриална собственост“

Адвокат Кадиева е представител по индустриална собственост и европейски представител в областта на търговските марки и…

За авторското право накратко

Интернет е залят от информация- текстове, картинки, музика, видеоклипове. Веднъж попаднал в това пространство, което осигурва…