Медиация при спорове за интелектуална собственост

Спорове и конфликти съществуват в човешкото ежедневие. Те са част от всички сфери както на живота, така и на професионалното поприще. Възникват особено често там, където има засегнати интереси, и когато тези интереси са свързани с пари, с много пари. С особена сила това твърдение за споровете и конфликтите е валидно за сферата на интелектуалната собственост. Защо? Защото интелектуалната собственост е един изключително ценен нематериален актив, дори може да се каже най- ценния или единствено ценен на много малки и големи компании. Когато възникнат конфликти или спорове свързани с който и да е обект на интелектуална собственост, разрешаването им може да струва точно толкова, та дори и повече, от самия конфликт или повече от финансовото изражение на този конфликт. И никога, за никоя от страните в един конфликт свързан с интелектуална собственост, няма сигурност, няма яснота за крайния резултат. Тогава на дневен ред идва една алтернатива, която започва все повече да се предпочита от компаниите за решаване на спорове и конфликти- медиация.

Какво е медиация?

Медиацията, накратко, е процес, при който неутрално лице използва различни способи, посредством които две страни да постигнат доброволно, извънсъдебно решение на възникнали помежду им спорове или конфликти. Това лице се нарича медиатор и обикновено е специално обучено и сертифицирано лице, което има опит и квалификация за извършване на тази дейност.

Защо медиация?

Медиацията е по- безболезнена за страните от един съдебен процес. За разлика от съдебната процедура, медиацията е с по- кратка продължителност и зависи изцяло от добрата воля на страните, както и от компетенциите на медиатора. Медиацията струва по- малко отколкото би струвал един съдебен процес. А резултатът от една медиация е изцяло в ръцете на двете страни- във финансов, материален, мениджърски и други аспекти. Докато съдебният процес се основава на доказателства и по- агресивен подход, медиацията се основава на преговори и по- деликатен подход. При медиацията конфиденциалността на целия процес зависи изцяло от страните и техните желания и договорки, докато при един съдебен процес, обикновено отзвукът е изключително широк. И докато финансовото и материално отражение на решението на съдебния процес могат да бъдат безобидни, резултатът по отношение на реноме и доброто име на страните, могат да бъдат изключително сериозни.

Кога е приложима медиация?

Медиацията е изключително добра алтернативи за почти всички спорове свързани с обекти на интелектуалната собственост. Дали се касае за спорове свързани с търговски марки, патенти, авторски права, дизайни или други, не е от значение. С едно малко уточнение, все пак. Медиацията не е способ, който е желателно да се прилага при умишлени или недобросъвестни действия на трети лица, които действия са свързани с агресивни актове по фалшифициране, пиратство, предумишлено нарушаване на чужди права с цел облагодетелстване. Във всички останали случаи, медиацията е точният инструмент за решаване на спорове. Особено е подходяща при договорни отношения между страните, при съвместни научни разработки, при лицензии, договори за дистрибуция и разпространение и други.

Медиацията е едно добро решение при спорове свързани с обекти на интелектуална собственост. Тя винаги трябва да бъде първата стъпка, към постигане на положителни резултати при конфликти. Защото, пътят на съдебните дела е трънлив. И не винаги си заслужава да бъде поет.