За авторското право накратко

Интернет е залят от информация- текстове, картинки, музика, видеоклипове. Веднъж попаднал в това пространство, което осигурва достъп от неограничено количество ресурси, човек с радост изучава всичко, което вижда там, използва го, споделя го. Всичко това с презумпцията, че щом са общодостъпни и са в интернет, с ресурсите може да се прави всичко. И тук идва резкият сблъсък с правата върху интелектуална собственост и в частност с авторските права. Не са осезаеми, не ги виждате, може би не знаете за тях. Но те са пряко свързани с всичко, което срещате в интернет. За интернет, за интелектуалната собственост и за авторското право накратко!

Идеята като част от авторското право

Имате идея? Придавате ú облик, „обличате” я в думи или форма, тя вижда бял свят. След време виждате идеята си, реализирана под друга форма, облечена в други думи. Не може да претендирате за нарушаване на авторските си права. Законът защитава не самата идея, а начина на изразяване на тази идея.

Създаване на съдържание за друг

Когато създавате авторско съдържание на друг човек, който Ви заплаща за тези услуги, а съвместната Ви работа се основава на договор (за възлагане например), авторът запазва единствено моралните права да бъде припознат като автор на това съдържание. В някои страни е много популярен ghostwriting-ът или иначе казано, ролята на професионален автор, който пише срещу заплащане различни видове съдържание за друг човек, без да разкрива своята самоличност. Тесктовете, написани от ghostwriter, се преписват на поръчителя, а професионалният автор няма никакви права и не може да предявява претенции. Съответно, по договор няма право да се разкрива като първоизточник, създател на текстовете.

Авторското право в интернет пространството

Това, че определен обект (литературни и музикални произведения, такива на науката и изкуството, фотографии и др) е попаднал в интернет пространството, не го превръща в обект без авторскоправна закрила. Фактът, че еднозначно не е обозначено наличието на авторски права, не означава автоматично, че такива липсват. А когато се използва съдържание от интернет, незнанието на ползвателя относно наличие или отсъствие на авторски права, не снема отговорността му при нарушаване на авторски права.

Съучастничество

Когато човек споделя съдържание в интернет, върху което съдържание има действащи авторски права, споделящият автоматично се превръща в съучастник на нарушението. Нарушаването на права върху интелектуална собственост, в това число и авторски права, е престъпление както всяко останало. За да бъде избегнато съучастничество в този вид престъпление или извършването му, най- лесните три стъпки са: да се проверява винаги дали обектът, към който е проявен интерес е с активни авторски права; задължително да се посочват източниците на информация и/ или ресурси; да се използва Creative commons.

Creative Commons

За да се подсигури човек да не наруши чужди права върху интелектуална собственост, най- лесният начин е да търси съдържание, което е с Creative Commons лиценз. Накратко, под Криейтив Комънс се създава съдържание, което се предоставя за свободно ползване от трети лица, при определени условия, напълно безвъзмездно. Използването на съдържание под CC може да гарантира спокойствие и елиминиране на риска от нарушаване на чужди авторски права.

Авторското право възнаграждава нечия креативност, пресъздаването на нечии идеи, свързани с наука, изкуство и литература. Ако днес нарущите нечие авторско право, утре може да сте на мястото на автора, който е вложил време, усилия, душа и сърце в труда (може би) на живота си. Както казва старата максима: „ Не прави това, което не искаш да правят на теб!”. Спазвайте авторските права, за да имат създателите на обекти на авторското право възможност и стимул да продължават да творят!