Четвъртата индустриална революция- интелектуалната собственост

Първата индустриална революция дава на човечеството и първите машини, представя му парната сила и тъкачния стан. Втората индустриална революция е по- щедра и хората вече са запознати с електричеството, а нововъведените поточни линии водят до масово производство. Третата индустриална революция се изразява в компютъризация, автоматизация и електронизация на проиизводствените процеси. И точно, когато всички смятат, че с индустриалните революции е приключено и нищо по-революционно и преобръщащо материалния свят не може да се появи, човечеството се изправя на прага на четвъртата индустриална революция. Която пък така бързо и неусетно поглъща всички аспекти на живота от производство до консумация на крайния продукт, в прекия и индиректния смисъл на думата, че се налага някой да изкрещи, че това е поредната индустриална революция, за да могат човеците да разберат и осъзнаят факта. За разлика от предходните индустриални революции, тази далеч не е тяхно продължение и в никакъв случай не се поражда от естествената нужда да се осъвършенстват и развият конкретни технологии. Тя е в пълния смисъл на думата революция, такава каквато не може да остави хората и света, в който живеят равнодушен и просто да я приемат като нещо нормално случващо се и породено от необходимост за по- добър живот, по- лесен такъв. Това, с което тази индустриална революция се отличава в най- голяма степен и придава роля на преобръщаш битието фактор е, че тя е насочена вече не към материалния, а към нематериалния свят. И в нея огромно влияние има и важна роля изиграва интелектуалната собственост. Дори не би било пресилено да се заяви, че интелектуалната собственост е двигателната сила за четвъртата индустриална революция.

Защо интелектуалната собственост стои в основата на тази най- нова индустриална революция?

Тъй като новата революция се основава на използването на информация и комуникационни технологии, на иновации често от нематериален характер, на знанието, уменията, способностите на човека, на умни технологии, които да заместват човека, а не просто да го подпомагат, четвъртата индустриална революция може да се приеме за нематериална, за монополна, за интелектуална. Тя е по- неуловима, по- неосезаема, именно заради нематериалния характер на своите прийоми. Тя е по- динамична и моралното остарявани на нейните елементи е по- голямо, защото нематериалното се „губи“ по- лесно, променя се по- лесно. Тя е по- всеобхващаща, защото няма нещо, което твърдо да задържа нейните резултати и да ги обвързва в конкретни предмети или сфери на живота.

Докъде ще стигне четвъртата индустриална революция?

Иновациите, креативността, човешкият ум нямат граници, нямат лимит, който да се достигне и изпълни. Това означава, че индустриална революция, базираща се на човешкия ум, неговите възможности, на нематериалното, също не може да има ограничения и стопер, който да забави нейната скоростта, камо ли да преустанови нейното развитие. А там, където човешките възможности ударят на камък, на помощ идват различни проявления на тази индустриална революция, създадени за да заместят човека в неговите дейности, като например изкуствения интелект.

Ще последва ли пета индустриална революция?

Много неща могат да последват, доколкото се касае човешкият ум. Но по- революционно от това, което към момента човек създава, което да е следваща стъпка, към момента никой не си представя. По- скоро интелектуалната собственост на човека, в частност изразите на неговата креативност, иновативност и създателски устрем, могат да се развият до достигане на неподозирани висини. Вариант, в който да се представи нещо съвсем различни, неочаквано, неподозирано, надали някой към днешна дата си представя.

Винаги когато се говори за интелектуална собственост, трябва в ума да изниква мисълта за революция, за индустриална революция. Винаги, когато се посяга към интелектуалната собственост като бизнес средство, като актив, като възможност за защита на уменията, знанията, креативност, трябва за нея да се мисли като нещо променящо изконечно света ни.

Още за интелектуалната собственост може да откриете тук.

Въпроси, отговори и консултации по темите свързани в интелектуалната собственост, може да откриете тук.