Помощ от родителя при тормоз над детето

Едно дете може да е тихо, кротко, спокойно и възпитано. Но това не означава, че на общо основание няма да подразни друго дете. Което от своята страна да доведе до тормоз. Като се има предвид фактът, че тормозът може да бъде освен физически и емоционален, психически и проявен като дискриминация, попадането на децата в епицентъра на тормоза и превръщането им в мишена, е от лесно по- лесно. Освен тормозеното дете, което страда в случая, има и още един засегнат- родителите на това същото дете. Те от една страна се безпокоят на рожбата си, от друга страна се опитват да вземат адекватно решение за реакция. Как може да се подходи в такъв деликатен случай, какво трябва да предприеме родителят или с две думи, как трябва да се окаже помощ от родителя при тормоз над детето?

Към кого да се обърне?

Никой родител не иска да чува, че детето му е агресивно, че е лошо или че оказва тормоз над друго дете. Повечето родители първосигнално, когато това им бъде поднесено, биха застанали на страната на детето си, биха набедили тормозеното дете, че спекулира или лъже, биха започнали да обясняват как тяхното дете не е такова. В случай, че тормозът се осъществява в училище, най- разумно е въпросът да се отнесе към класния ръководител. А ако той не реагира- и към директора. Когато тормозът е в детската градина, отново въпросът се повдига пред главния възпитател, а в случай, че няма резултат- пред директора. Проблем е, обаче, когато тормозът е извън учебно заведение и не може да се използват нито педагози, нито директор като медиатор. Най- разумно е темата деликатно да се повдигне със загатване пред родителите на агресивното дете, без обвинения, без поставяне на етикети, без излишни нерви.

Може ли чужд родител да говори с агресора?

Родителите често са чувствителни по въпроса друг да говори с децата им. Децата напротив, често споделят с чужди хора повече отколкото със собствените си родители и приемат съвети по- лесно. Там, където родителите на агресора проявяват разбиране и са съгласни чужд човек да говори с детето им, родителите на тормозеното дете могат да направят опит за сдобряване на децата, за търсене на първопричината на агресията, за разрешаване на ситуацията като цяло. Но, ако родителите на агресора не са позитивно настроени към този тип своеволия, то разговорите са изключени. В този случай съществува компромисен вариант, в който детето- агресор може просто да бъде поздравено, да му бъде направен комплимент, да бъде попитано как е- без повдигане на въпроса за проявената от него агресия. При децата, оказва се, тактиката „направил си нещо лошо, но не можеш да бъдеш сигурен аз дали знам и как ще реагирам”, понякога работи отлично.

План Б за тормозеното дете

В живота и в практиката съществуват случаи, в които нищо от посоченото вече не работи и не дава резултати, а тормозът продължава. Когато нещата ескалират, решенията са няколко. Едното е тормозеното дете да няма контакт с агресора, доколкото това е възможно и приложимо. Другото е, тормозеното дете да игнорира агресора, с поведение което недвусмислено показва, че не го е страх и не го интересува. Третото е, макар и не препоръчително, да се отвърне на агресора с хитрост, ум и по интелигентен начин. Децата често се впечатляват от знания и умения, които те самите не са развили или срещу които не могат открито да се изправят, или са безсилни. Умели отговори на провокации, ловко излизане от ситуацията, избягване по хитър начин на негативното отношение могат да спасят детето от агресора, а и биха били от полза по принцип.

В живота си човек многократно се сблъска с лошо отношение, агресия, а понякога и с тормоз. В ежедневието на възрастните, тези неща са факт, част от битието. Но не е необходимо децата да стават мишена на тормоз, особено от други деца. Родителите могат и е желателно да вземат активно отношение и участие по разрешаване на проблема. Защото агресорът ще порасне като агресор, а у тормозения горчивината на тормоза ще остане завинаги.

Какво е спасението от детската агресия, може да прочетете тук.

Още за детското развитие, забавни истории и проекти от света на децата, може да откриете тук.