Внимание!!! Агресивно дете!

Внимание! Агресивно дете! Но как? Нали хората се раждат добри, обкръжението им ги превръща в лоши и агресивни. Никое дете не идва на този свят с лошотия заложена в себе си. По- скоро пораства с лошо, което постепенно се вклинява като плевел в него и развива агресия, която пък става част от неговия характер. Много родители нямат обяснение за агресивното поведение на своите деца. Други категорично отхвърлят всички сигнали за това. Трети неглижират ситуацията с оправданията, че това са просто деца или характерът им е такъв и нищо не може да се направи. Най- тъжното във всичко това е, че агресията не изчезва. Напротив, тя ескалира до нива, в които вече контролът става почти невъзможен, а за детето и семейството са настъпили трайни, при това неблагоприятни последствия. Когато започнат да се проявяват наченки на враждебно отношение към околните, най- първото, най- основното е да се открият всички причини за детската агресия. А те могат да варират от разглезеност до здравословни проблеми.

Страх за физическото състояние

Когато децата се страхуват за своята физическа неприкосновеност, както се случва често и при възрастните, те реагират с агресия. Агресията е ответният удар, който те се опитват да нанесат, за да се запазят. Това е тяхната реакция за да победят страха.

Емоционална незрялост

Всяка възраст в живота на човек се характеризира с определена емоционална зрялост, която често се увеличава с нарастването на житейския опит. Децата нямат житейски опит, нито при тях е налична някаква особена емоционална зрялост. Не знаейки как да контролират своите емоции, как винаги да правят правилните причинно- следствени връзки, несправяйки се със света на големите с неговите хаос и правила, децата просто агресират. И често прицел на тяхната агресия стават други деца.

Семейната среда

Не е задължително децата на агресивни родители също да проявяват враждебност. Нито е задължително децата на спокойни родители да са хрисими. Агресията на децата може да бъде подбудена и продиктувана и от липса на внимание, подкрепа, разбиране, обич, дори на споделено време у дома. В който и да е от тези случаи, децата търсят внимание от околните, като проявяват открита враждебност. Тя е техният зов за помощ, за обич, за внимание.

Психически разстройства

Различните психически разстройства, било то леки или по- тежки, водят до това детето да не разбира, да не възприема, да не може да взаимодейства със заобикалящия го свят, да не може да спазва правила и норми на поведение. Когато не успява да се справи и получава укор от околните, детето трансформира своето безсилие в открита агресия.

Поведенчески разстройства

Дефицитът на внимание и хиперактивността, които са доказани от специалист, са някои от причините, които водят до агресия при децата. Разликата между агресията породена от нуждата от внимание и тези състояния е, че в първия случай нещата са лесно поправими в семейна и/ или неформална среда, а във втория се изисква намесата на специалист и може би лечение.

Неврологични проблеми

Най- тежко е, когато агресивното поведение се дължи на неврологични проблеми, които могат да бъдат породени от химически дисбаланс или постнатално увреждане. Тук отново е необходима намесата на специалист и активно лечение, тъй като с напредване на възрастта, агресията може да се окаже най- малкият проблем и най- малкото следствие от неврологичните усложнения.

Един родител винаги може да потърси и да намери оправдание за агресивното поведение на своето дете. Но оправданието не променя факта, че агресия съществува. Агресията в детските години може да ескалира, както и може да нанесе огромни травми на самото дете и да бележи целия му житейски път. В този случай, не е ли по- лесно родителят да изрови главата си от пясъка и да се изправи срещу проблема, докато той е малък и решим?

Още за детското развитие може да прочетете тук.

Интересни факти за децата и техния свят, може да откриете тук.