Burnout и справяне с него

Burnout, познат още като крайно изтощение, е сред зачестяващите проблеми на съвременните хора. Въпреки в буквален превод да означава „прегаряне“, бърнаутът е по-скоро изчерпване на силите на организма, в пряк и преносен смисъл. За да не се загуби човек в превода трябва да се уточни, че „прегарянето“ е безвъзвратен процес, докато изтощението е по-скоро изчерпване на енергията на организма, която може да се възстанови. Поради тази причина, по-резонно е да се говори за изтощение, а не за прегаряне. Всъщност какви са особеностите на изтощението, какви са проявленията и кои са начините за справяне с него?

Същност на Burnout

Бърнаутът е физическо, психическо, емоционално или душевно изтощение, при което претоварването е толкова голямо, че човек не може да реагира адекватно и не може да понесе нито една единица повече от това, което е понесъл до момента. Бърнаутът може да бъде само с едно проявление, но може да включва едновременно емоциите, психиката и физиката. В този случай човек се превръща в развалина, има усещане, че се е разпаднал на съставните си части, опитва се да се събере, но усещането е като че копае в една бездънна яма, от която измъкване няма.

Причинители на Burnout

Бърнаут не възниква и не се случва инцидентно. Бърнаут е най-крайно проявление на едно дългосрочно натоварване. Причинителите на бърнаут могат да бъдат както лични проблеми, така и натоварването в работна среда, или стрес от различен източник. Сред най- честите са например липса на контрол над ситуации. Когато възникне проблем и човек знае как да го реши, но решаването му не е под негов контрол, той може рязко да излезе извън зоната си на комфорт и да се стигне до бърнаут. Друга причина може да е динамиката на личния или служебния живот, където всичко се случва с прекалено голяма скорост, на която човек не може да смогне. Монотонността и хаосът могат да бъдат също причинители на burnout, но в далеч по-лека форма и с много по-голямо натрупване. Дисбалансът между личния и работния живот е сред най-честите подбудители на бърнаута. Този дисбаланс буквално разкъсва времето, вниманието и емоциите на човек и несправяйки се с това, той изпада в „дупка“.

Проявления на Burnout

Бърнаутът обикновено първоначално се усеща от околните. Самият човек е последен в разпознаването на признаците, при това, когато те са вече станали не просто видими, а изключително тежки. Най-леките проявления и първи признаци са загуба на концентрация, физическа умора, рязка промяна на настроенията, раздразнителност, повишаване на критичността, притеснение, загуба на сън, намален апетит. Често всички тези симптоми се отнасят до други, по-елементарни неща, като сезонна умора, здравословни проблеми или временен стрес. И биват отразени от наблюдатели, но не и от самия човек.

Справяне с Burnout

Справянето с Burnout основно изисква едно нещо, а то е да се осъзнае проблема. Това са началото и краят на справяне с изтощението. Всяко от следващите изброени действия е само подпомагащо процеса. След като проблемът бъде осъзнат, следва да се намери причинителя, който да бъде отстранен и/или дезактивиран, ако това е възможно. Следващата стъпка е постепенно постигане на баланс и възстановяване. Което може да се случи със забавяне на темпото и комбиниране на различни успокояващи дейности или практики. Може да се пробва с йога, Шибуи, прилагане на принципите на Икигай в живота, спортуване, дори подлагане на разтоварващ режим или диета. И не на последно място, справянето с бърнаута изисква да се блокира възможността за повторно появяване на проблема. Защото тялото, душата, умът, трудно могат да понесат втори бърнаут.

Burnout е сравнително често срещано състояние в съвременния динамичен и изпълнен със стрес живот. За съжаление, много хора не осъзнават проблема, докато той не вземе връх в техния живот. Други го осъзнават, но не вземат мерки той да не се задълбочи. И в двата случая, резултатите могат да са пагубни. Поради тази причина е важно бърнаутът, изтощението, да се познава добре, да се разпознаят своевременно неговите проявления и да не се позволява нещата да излезнат от контрол.

Още за справянето с изтощението, стреса и burnout, може да прочетете тук.