Какво е йога?

Йогата е практика, която основно се свързва с азиатските култури. С широкото ú разпространение по нашите ширини, започва да се дава повече смисъл на тази практика и тя да се обвързва в съзнанието на хората с физически, умствени и духовни техники, които могат да се използват за трансформиране на тялото, ума и душата. Но йога не е обикновена практика или техника. Йога е истина, живот, дихание, което има много по- дълбок смисъл и много по- всеобхватна идея.

Същност на йогата

Йога в своята същност е индуистка философска школа, която проповядва използване на медитацията за достигане на емоционално и душевно освобождаване. Йогата проектира човек и неговия живот като дърво с корени, ствол, клони, цветчета и плодове. Всеки клон пресъздава различен елемент от човек, различна негова особеност, характеристика. В буквален превод йога означава „съюз”, а при тълкуване на по- широкото значение „йога” добива значение на „това, което превежда човек през реалността“. Когато двете значения, буквално и широкообхватно се обединят, на йога може да се даде смисъл на нещо, което превежда човек през различните елементи на реалността, през различни етапи, за да се достигне до обединението, до съюза, до цялото, което е събирателно за същността на този човек- в духовен, в емоционален, във физически аспект.

Опорни точки на йога

Опорните точки на йога практиката са 5, които съществуват в симбиоза и са неразделни една от друга. Те са като една верига, чиито звена са свързани едно с друго и образуват един идеален кръг. Ако едно от звената липсва, не може да се направи връзка с останалите звена и да се достигне до хармонията и идеала. Тези правила са:

  • правилно изпълнение на упражнения- асана, което в буквален превод означава „стойка, поза, място за сядане” е упражнение, което има определена цел и служи по конкретен начин. Човешкото тяло има едно основно предназначение- да бъде в движение, да е част от промените в природата, да е в непрекъснато развитие.
  • правилно хранене- храната е двигателна сила на всяко тяло и на всеки организъм. Тя може да спасява, може да лекува, но може и да разболее и дори да унищожи човек. Човешкото тяло се приема като храм, в който не трябва да се допуска нищо лошо
  • правилно дишане- прана, която в йога има роля да контролира жизнената енергия, е свързана с дишането. Правилното, контролирано, бавно, ритмично и дълбоко дишане, или иначе казано подходящо дишане, има способността да подпомага прочистването на ума и усъвършенстване на енергията, която циркулира у човек
  • правилно мислене- веданта е философска техника за насочване на мислите в положителна посока. Правилното хранене е за тялото, правилното дишане е за духа, правилното мислене е за ума. Позитивните мисли подхранват човек и той разцъфтява в градината на този позитивизъм. Положителните мисли могат да имат благотворен ефект върху цялото същество на човек- от тялото, през ума, до духа.
  • правилно медитиране- дхарана е концетриране върху един обект, дхяна е медитация, самадхи е състояние на просветление, пратяхара е изключване на сетивата. Когато дхарана, дхяна, самадхи и пратяхара се обединят, се постига медитативно състояние от най- висше ниво. Тогава идват пречистването, прозрението, вътрешният мир.

Ползи от йога

Практикуването на йога има една- единствена полза, която обхваща в себе си десетки такива. Защото практикуването на йога никога не се отразява само на един аспект от живота. Йогата преобръща живота. Тя намаля стреса, елиминира тревожността, успокоява душата. Същевременно тя отпуска тялото, тонизира мускулите и увеличава издръжливостта. Йогата подпомага тялото и душата да са в синхрон. Йогата лекува и дава на тялото, ума и душата това, което по някакъв начин им е било отнето.

Колкото и йогата да се нарича практика, тя е много повече. Тя е начин на живот, тя е просветление, тя е средство за (пре)откриване на душата и тялото. И може би за това тя не трябва да се практикува, а да се изживее.