Защо децата учат рисуване и музика?

Отваряйки учебната програма на дете, без значение в кой клас от началното или средното образование е то, човек може да се натъкне на разнообразие от предмети. Някак е приемливо да се учат литература, математика, физика, химия, но защо децата учат рисуване и музика? Със сигурност този въпрос всеки родител си е задавал поне веднъж в живота. Разбира се, не всеки може да има дарба, която часовете по рисуване и музика да изкарат на преден план или да развият. И естествено, добре е детето да се докосне до света на музиката и изкуството, за да изгради една по- богата и дълбока обща култура. Но това не са единствените цели, които стоят зад часовете по рисуване и музика, които са в училищната програма от първи до седми клас.

Според Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) ограниченото, несъстоятелното и несправедливо отношение към културните, образователните и социалните проблеми на съвременното общество, т.е. неглижирането на култура, наука и изкуство в живота на едно дете, води до сериозно и забелязващо се понижаване на темповете на развитие на това дете. Същевременно липсата на всеки един от тези елементи, води до ограничаване на възможността за развитие на емоционалния свят на детето.

Според добрите педагогически практики, обучението по рисуване и музика, може да има няколко положителни аспекта, които да повлияят градивно на детското развитие:

  • обогатяване на емоционално- естетическия опит
  • стимулиране на активността в художествените дейности
  • развиване на дълбоко заложени в детето, скрити или явни, таланти и последващо овладяване на новооткритите умения
  • добиване на теоретични и практически познания
  • развиване на висока обща култура чрез изграждане на компетентности

Според проф. Анастасия Атанасова- Вукова, педагог и университетски преподавател, с доказан дългогодишен опит, художественото и музикалното образование, могат да създадат условия за развитие на познавателните, интелектуалните, художествените, социално- комуникативните и етическо- поведенческите способности. Изкуството, креативността заложена в него, могат да позволяват на детето да се развива извън нормите, по един по- активен и резултативен начин. Дори нещо повече. От най- ранна детска възраст, музиката и рисуването, бъдейки част от обучението на детето, дават възможности на развиващото се дете да изгради способности за възприемане, преживяване, оценяване, създаване на висока ценностна система, богата култура. Някои специалисти отиват и по- далеч. Е.А. Медведева, смята че изкуството стимулира взаимодействието и общуването на детето със заобикалящия го свят, още от раждането.

От първите глътки дъх, които поема детето, то влиза активно в допир с огромно количество предмети, отношения, явления, ситуации, всяко от които предизвиква у него чувства. Чрез взаимодействието с тях, у детето се натрупват зрителни, слухови и осезателни впечатления, водещи до последваща реакция – желание да разбере повече, да удовлетвори любопитството си, да изгради умения, да се справи. Тоест, докосването до света на изкуството, поражда у децата лавина от последващи действия и реакции, които водят след себе си до промяна в развитието им и начина на възприемане на света, в положителен аспект.

Казано по друг начин: „Светът е изкуство, изкуството е свят”. Когато свeтът на изкуството бъде разкрит пред децата, ще се променят позитивно и възприятията им.

Още за музикалното образнование на децата може да научите от книгите на проф.Анастасия Атанасова- Вукова.