Детското любопитство- двигателна сила на развитието

Любопитството е част от развитието на всяко дете. Всъщност, децата растат и се развиват задоволявайки своето любопитство. В ранна детска възраст, именно това любопитство е водещо и чрез него те откриват света и светът се открива за тях. То трябва да бъде подхранвано, трябва да бъде стимулирано по правилния начин, трябва да бъде удовлетворено качествено. Защото, любопитството е двигателна сила на детското развитие!

Д-р Брус Пери

Д-р Брус Пери, американски психиатър, специалист по поведенчески науки, с изключителен интерес към детското развитие, е един от основоположниците на идеята, че любопитството и неговото удовлетворяване са двигателна сила в развитието на човек, при това от раждането. След дългогодишни изследвания, Пери стига до заключение, че в развитието на едно дете, най- ранните, първичните, основополагащите фактори, са взаимосвързани и водят след себе си до една верижна реакция, която се движи в затворен кръг- положителен цикъл на учене. В него:

Детското любопитство води до желание за изследване.

Изследването води до откритие, което детето прави само.

Откритието, до което е довело изследването води до удоволствие от резултата.

Удоволствието, удовлетворението от откритието води до повторение, с което отново да се създаде предпоставка за изпитване на удоволствие.

Повторението води до научаване, тъй като е доказано, че най-простата форма на учене е ученето чрез имитация, било то чрез повторение на наблюдаван процес или чрез повторение на вече извършен процес.

Всяко ново знание, всяко ново научено нещо води до изграждане на нови умение, т.е. научаването води до нови умения.

Овладяването на нови умения води след себе си до увереност в собствените възможности.

Увереността създава у детето самоувереност, в него се зараждат първи наченки на самочувствие.

Колкото повече нараства самоувереността, толкова повече се увеличава и усещането за сигурност.

А усещането за сигурност  е предпоставка за  още изследване.

Този кръг се променя с възрастовото развитие и порастване на детето. Променя се дотолкова, доколкото се стеснява, променят се процесите в цикъла на учене и акцентите се поставят на по- различни елементи на този цикъл. По този начин, заложеното в най- ранна детска възраст усилие за  развитие, рефлектира и резултатира в поведение, отношение, самооценка в зряла възраст.

Нови времена, нови способи

С развиването и промените на обществата, с промяната на света, децата също се променят. Съвременните деца имат различни нужди, растат в различна среда, получават различна информация, различни знания и умения им носят удовлетвореност.

Съответно се поражда необходимост, поражда се нужда, любопитството на децата да се удовлетворява по един съвременен и иновативен метод. Този метод трябва да бъде съобразен с вижданията на съвременните педагогически практики, да се основава на материали, които са съобразени с възрастта, интересите и индивидуалните нужди на детето.

Детското съзнание е като малко семенце, в гъста гора. За семенцето, слънцето прокрадващо се сред дърветата е двигателна сила да расте, за да може да получи повече светлина. За детското съзнание, от своя страна, удовлетвореното любопитство е двигателна сила за да научава, да търси още информация, да се развива. Както е казал Мечо Пух:”Колкото повече, толкова повече”!