Правила за щастлив живот

Всеки човек желае да живее щастливо. Всеки, от раждането си, макар и неосъзнато, се стреми към щастието и почти целия осъзнат живот на едно човешко същество преминава в преследване на това щастие. То има различни форми и различни измерения за различните хора. Но за постигането му при всеки отделен индивид са приложими няколко простички правила. Кои са тези правила за щастлив живот, които трябва да се следват, и които са малката пътечка от камъни към него?

Случва се това, което трябва да се случи

Без значение дали човек вярва в привидението, във Всевишния с различните му имена и форми, в съдбата, винаги се случва това, което трябва да се случи. И този факт не е свързан само с божествените вярвания или други възприети от човека веруюта. Ако животът е листо, то изборите, които човек прави в него са жилките на листото, разклонени и множество. Всеки избор в живота на човек, има своите последствия. Всяко действие- своето противодействие. Ако човек направи конкретен избор, ще се случи това, което носи след себе си този избор като резултат. Борбата срещу всичко това може да доведе не само до вечно търсене, но и до вечно нещастие. Просто, защото се случва това, което трябва да се случи. Нито нещо повече, нито нещо по- малко.

Във всяко нещо има и добро, и лошо

Нищо не е само добро или само лошо. Всяко нещо във Вселената има свои си позитиви и негативи. Или иначе казано, в доброто може винаги да се открие лошо, а в лошото- добро. Поради тази причина, за да е щастлив, човек не трябва да се съсредоточава в нито една от двете крайности, а да умее да ги претегля. Буквално, трябва да ги държи под контрол. Когато е щастлив, да не се уповава единствено на прекрасната емоция, а да има „едно на ум” и да разглежда трезво ситуацията от всички страни. По този начин би бил подготвен за негативно развитие, което може да унищожи щастието и да реагира на време и адекватно, за да се справи с него. Когато е нещастен, да търси позитивното, което да му даде отпор за да продължи, да стъпи на него и да се измъкне от неприятния житейски момент, да го използва като стълба към своя щастлив живот.

Животът е кръговрат. И това ще отмине.

Действително животът е кръговрат, в който и добро и лошо се редуват. Никога не се случва само добро или само лошо. И всичко отминава. Както хубавото, така и неприятното. Не съществува такъв феномен като „разсрочено плащане”, що се отнася до щастието. Тоест, не може човек да е щастлив днес и сега, а в бъдеще да се изплаща на Вселената, на Всевишния, на съдбата или каквото сам е определил да бъде неговото верую. Когато става дума за щастие, първо се плаща съответната цена, след това когато сметките са изчистени, се изпраща съответното добро, съответното щастие. За да е човек щастлив, трябва да се ръководи от този принцип- лошото днес е нетрансформираното добро от утре или от бъдещето като цяло.

Не е поискано, не е получено

За да достигне човек щастието, без значение какво е неговото измерение, той трябва да го поиска. Никой не получава нищо случайно в живота. Всяко нещо попаднало в живота на конкретния човек има своята цел- явна или скрита. Ако човек не се стреми към щастието, не го поиска, не го пожелание, как може да го постигне? Дори да го открие, как може да го разпознае, като дори не го е поискал. Дори да се сблъска челно със своето щастие, в момент, с човек, със ситуация, които да го отведат към него или да материализират щастието му, той няма как да се възползва от тях. Просто, защото дори не осъзнава, че ги иска. Или казано другояче: ако един човек не знае накъде е тръгнал, той винаги ще е поела по грешния път….. просто не знае кой е правилният за него.

Щастието е относителна величина. Но то съществува. И има своите простички постулати. Ако човек следва тези не много сложни правила за щастлив живот, ще има такъв!

Как да постигнете своето лично щастие, може да прочетете тук.