Бял шум- предимства и недостатъци

Липсата на сън и неспокойният сън са двата най- сериозни проблема при отглеждането на дете. Както за самото дете, така и за родителите. След време лошият сън се натрупва, което води до хронична умора у възрастните и до поведенчески проблеми у най- малките. През годините са се прилагали различни методи за справяне с проблемите със съня, но един се оказва, че е най- успешен и дава най- добри резултати- белият шум. Как може да се използва бял шум за приспиване на новородени и поотраснали деца и какви предимства и недостатъци има той?

Какво е бял шум?

Белият шум е обикновен шум, който има плоска спектрална плътност или иначе казано, има еднаква интензивност в целия звуков честотен диапазон. Той е постоянен, монотонен, успява да погълне другите шумове, да ги замаскира и неутрализира така, човешкото ухо да чува само него, а човешкият мозък да се съсредоточи отново изцяло върху него. Източници на бял шум могат да бъдат и обикновени неща от живота, като барабаненето на дъжда от прозорците или дори звукът на включен вентилатор.

Ползи от белия шум

Белият шум има способността да накара ума, а след него и тялото, да се отпусне. Благодарение на него, много бързо човек се пренася в делта и тета състояние, когато се постига и най- голямо спокойствие. С помощта на белия шум, на новородените и малките бебета им отнема едва пет минути да се унесат в дълбок и спокоен сън, а на по- възрастните, между 10 и 15 минути. При белия шум момента на постепенно унасяне почти липса, а се постига моментално дълбоко заспиване. Сънят е по- добър, по- продължителен и по- здрав.

Вреди от белия шум

Макар да е сред най- предпочитаните средства и начини за преспиване, особено на бебета, белият шум някои недостатъци, които могат да се натрупат и да се проявяват напред във времето, особено при бебетатаи малките деца. Към белият шум се привиква, което при малките деца може да се окаже голям проблем. Прекалено честото или интензивно използване на бял шум, води до това детето да отвикне от околните, ежедневните шумове и в последствие да се стигне го сериозни нарушения на съня. Отново поради причина, че децата отвикват от околните шумуве, според някои специалисти, е възможно да се стигне до забавяне на речевото развитие. Тъй като белият шум може да се произвежда от специални машини или приложения за смарт устройства е много важно да се избере подходящия вид бял шум. Особено при новородените това може да доведе до безпокойство, което родителите да отдадат на много други фактори, но и на качеството, честото и интензитета на белия шум.

Белият шум далеч не е ново откритие. Той се среща често в природата и е естествен неин отговор за проблемите свързани със съня. Днес, благодарение на специални машини и приложения, които могат да осигурят достъп до бял шум за секунди, използването и прилагането му са много по- лесни, съответно и достъпа до здрав сън е лесен. Стига човек да се съобрази и да вземе предвид недостатъците на белия шум.