Подпомагане развитието на деца билингви

Всеки език е богатство. Особено в динамични времена като тези, в които живеем. На някои деца ученето на чужд език не им се отдава. Други се справят с лекота дори с най- трудните езици. Трети има шанс и късмет да са родени билингви- с повече от един майчин език. Билингвистични са децата, чийто език в семейството е различен от езика в обществото или такива, при които родителите са от различни държави с различни езици. И в двата случая, на детето от ранна възраст се налага да научи и двата езика. А на родителя се налага да се справи с нелеката задача свързана с правилно отглеждане на дете билингва и подстрекаване на поддържане нивото на всеки един от тези езици. Какви трикове и методи могат да се прилагат за по- успешното справяне с тази задача?

Когато майчиният език и езикът на обществото са различни

Поради огромните миграционни движения на хората през последните години, често семейства от една държава се преселват в друга държава, с друг език и друга култура. В този случай златното правило свързано с билингвизма е детето от съвсем рано да се научи да използва езиците разделно- майчиният език или семейният език у дома, а езикът на обществото- навън, в обществото. Въпреки, че често времето което детето прекарва у дома да е по- малко, фактът че то няма избор и условно не може да бъде разбрано от родителите си ако говори на различен език, действа стимулиращо за научаване или поддържане на майчиния език.

При родители с различни майчини езици

В семействата, в които двамата родители говорят различни майчини езици, златното правило е „Един родител, един език”. Методът предполага всеки родител да говори с детето си само на своя майчин език, без да се прави изключение. На някои родители това се струва много комплицирано, но методът има три основни предимства. Първо, детето се научава да превключва от един език на друг бързо. Второ, всеки от родителите задълбочава своите лични познания в езика на другия. Трето, двата езика се научават паралелно и еднакво добре.

Трикове за поддържане нивото на езика при билингви

При билингвите освен научаването на езиците, е важно и поддържането на всеки език с различни ежедневни занимания. След определена възраст, количеството на използване на всеки език оказва пряко влияние върху количеството знания свързани с него. В това отношение най- успешните средства и техники са няколко. Четенето, разказването и преразказването на истории е един от лесните и ефективни начини. С подходящите истории, малко креативност, правилно разпределение на ролите, билингвистичните способности на децата могат да се стимулират отлично. Игрите са друго средство, подпомагащо ученето и поддържането на нивото на език при билингвистични деца. Ученето чрез игри е едновременно забавно и резултативно. Стимулирането на слуха, зрението и паметта паралелно чрез музика, филми, интерактивни приложения е друга отлична възможност. По този начин се задоволяват ведно глада за музика, анимации и игри на детето и желанието на родителя за развиване на всеки един от езиците. Един от най- успешните начини в тази насока е използването на билингвистични телефонни и компютърни приложения.

Билингвизма може да бъде труден за детето и за родителя, който трябва да осигури физическа, морална и емоционална подкрепа при справянето на малкия човек у дома с всички предизвикателства на израстването и развитието в двуезична среда. Но има достатъчно възможности през тази задача да се премине без особени сътресения и да се стигне до един отличен резултат.

Още за лесното научаване на езици, може да прочетете тук.

Интересна информация за света около нас, може да откриете тук.