Системата на Розета Стоун за лесно научаване на език

Всеки език е богатство. Особено днес, когато динамиката на живота, възможностите пред човек, свободното движение на хора, са неограничени. Живеем във времена, когато един чужд език не е бонус, а е нещо естествено, задължително, без което почти е немислимо съвременният човек да живее и да се развива. Това особено силно важи за някои конкретни професии, като например дипломатическата. Често дипломатите сменят страната на своето назначение, като винаги има едно основно изискване преди старта на новия мандат на ново място- научаването поне в основни линии на езика на приемащата, чуждата страна. Как хората работещи в дипломатически мисии се справят така лесно с тази задача и къде е разковничето? Има ли начин за лесно научаване на език? Отговорът е един- методът на Розета Стоун.

Какво представлява системата на Розета Стоун

Тази система всъщност е базирана на софтуер, който улеснява научаването на език. Създаден през 1992г. софтуерът първоначално се използва за нуждите на външните министерства на няколко големи страни, включва едва няколко езика, като след това постепенно бива допълнен с нови и нови езици. С учеливачането на популярността на софтуера, ограниченият достъп до системата и софтуерът постепенно се разхлабва и се осигурява свободен достъп и на физически лица, желаещи да научат лесно език. Към днешна дата, софтуерът поддържа обучение по 28 езика, в това число и български език за чужденци.

Принцип на работа

Системата на Розета Стоун работи посредством създаване на смислови и логически връзки. Тя активно използва изображения, които да позволят устанояване на значението на дума или фраза, без да е необходимо използване на превод на друг, познат на учащия език. На този принцип се предават едновременно синтаксис, лексика и граматика- чрез реални примери. Изключително се разчита на функцията на човешкия мозък да идентифицира и да разбира. Системата не търси ефекта на превода или на запаметяването, а залага на ефекта на корелацията, умозаключенията, преминаване от общото към частното и обратно- от частното към общото. Излиза се от стандартния процес на учене, заучаване, запаметяване. Предпочитат се процесите на научаване, разбиране, преживяване.

Какво стои в основата на това лесно научаване на език?

Успехът на системата се дължи на това, че научаването на нов език се базира на естествените познавателни способности на човек. Разчита се на това, което е заложено по природа в човек, което позволява от рождението си лесно да научаваме майчиния език, а именно свързването на конкретни думи в писмена или говорна форма, с предмети, идеи, действия и предаването на смисъл на последните. Малките деца учат така- чуват дума, виждат изображение и свързват думата с изображението, а не с друга дума, която им е позната, тъй като по отношение на езиците, децата са на практика бял лист хартия. Тези заложени и присъщи на човека езикови умения за работа и общуване в контекст, са най- доброто средство за научаване на език- лесно и безпроблемно. Неусетно, в процеса на учене, човек се потапя в реалния живот, такъв какъвто би го разбирал и преживявал в езиково отношение.

При активна работа със софтуера и системата на Розета Стоун, процесът на научаване на нов език може да се съкрати и улесни изключително много и да даде резултат буквално за няколко седмици. Практиката показва, че при ежедневна практика за едва няколко минути, човек може използвайки тази система да научи за до шест месеца чужд език, на достатъчно добро ниво, което да му позволи да се справя успешно в естествената среда на този език. Не е ли това вълнуващо?

Още за системата на Розета Стоун, може да научите тук.