Отборен или индивидуален спорт за детето

Спортът е здраве и е задължителен за всяко дете, което няма физически или здравословни ограничения за да практикува такъв. И когато детето има желание, а родителите имат възможност да запишат детето на спорт, остава един-единствен въпрос- дали изборът да се насочи към отборен или индивидуален спорт. Всъщност, решението зависи от не малко фактори, като всеки един от тях има еднаква тежест с останалите. Ето кои са факторите и как се вземе решение при избора на спорт за практикуване от детето.

Умение за работа в екип

Един от факторите при избор на спорт е наличие или отсъствие на умение за работа в екип у детето. Някои деца се чувстват перфектно в среда с други хора и харесват интеракцията, възможността за участие в екип, усещането да бъдат част от общност. В този случай, отборният спорт е най-разумното решение. Други деца не умеят да работят с връстници. Те са единаци, обичат сами да вземат решения, да работят без друг да им се меси, успяват сами да се справят с и при всякакви ситуации. За такива деца индивидуалният спорт е по-доброто решение.

Наличие на талант

Всеки спорт изисква поне малка доза талант. Децата, които притежават такъв, имат съответните необходими физически данни и лични качества за постигане на успехи в даден спорт, чудесно се вписват в индивидуалните спортове. Там изпъкват дарбите и заложбите им. Ако детето не е особено талантливо само по себе си, но има набор от умения, които може да покаже в отборна среда и да допринесе за резултатите на тим, то тогава най-добрата опция е отборният спорт.

Финансови възможности

При взимане на решение за избор на спорт, не трябва да се пренебрегва и финансовият аспект. Обикновено индивидуалните спортове са по-скъпи за практикуване и изискват по-голяма финансова инвестиция. Всички събития, състезания, участия и подготовки, се случват индивидуално и цялата финансова тежест пада върху едно дете и семейството му. При отборните спортове разходите се разпределят между членовете на отбора, което ги редуцира много и ги прави по-поносими.

Локация на семейството

Може да звучи странно, но мястото, на което се намират детето и семейството му, може да предопредели избора на спорт. В по-малките населени места акцентът пада основно върху отборните спортове, заради по-малките мащаби на работа. В големите населени места има възможност както за индивидуални, така и за отборни спортове, съществуват много клубове и изборът е много по-богат.

Крайна цел

Целта на спорта е ясна- да се поддържа добра физическа форма, да се изгради дисциплина и най-важното- за здраве. Но винаги има още една съпътстваща цел. Ако тя касае постигане на успехи, печелене на медали, спортна кариера, индивидуалните спортове са добра възможност. В случай, че целта е по-скоро социализация на детето и забавление, отборните спортове са далеч по-подходящи.

Без значение върху какъв спорт ще падне изборът и дали той ще е отборен или индивидуален, най-важните неща са три. Първо, детето да се чувства комфортно и щастливо при практикуването на спорта. Второ, треньорът който поема ангажимент към детето да бъде адекватен, добре подготвен професионалист и да обича работата си. На трето място, активностите по спорт да бъдат премерени и да не се стига до крайности.

Как да разпознаете дали избраният треньор е подходящ, вижте тук.

Още статии свързани с децата, може да прочетете тук.