Методът на зелената писалка

Червената писалка- страшилището на всички школници! Храбрият войник, който смело драска по домашни, контролни и класни работи! Години наред, милиони детски очички са следили къде и колко червени отбелязвания има по листовете, старателно изписани от тях. Защото червеният цвят в училище е символът на провала, на грешката, на ниската оценка. Но времената на стресираните деца, боящи се да допускат грешки, изпадащи в паника и натъжени от червените отбелязъци по тетрадки и листи отдавна е отминало. Днес, децата имат късмета, с тях да се работи по нов метод. Методът на зелената писалка е това, което прави ученето приятно и го превръща в забавление.

Същност на метода

Методът на зелената писалка използва принципа за показване на хубавото и положителното, с цел стимулиране на детското развитие, обучение и израстване. Вместо с червена писалка да се показват грешките, със зелена писалка се показват постиженията, правилно написаните, създадените, направените неща. Тъй като в обучението, а и не само, червеният цвят се свързва с лошото и провала, а зеленият с успеха и похвалата, методът създава у децата увереност, че са се справили, изгражда позитивна наглава, неусетно насърчава към положителни навици. Вместо да се изгражда страх от пореден неуспех, учащите виждайки, че са успели, се стремят отново и отново към този успех. Нивата на доверие се повишават значително, насърчава се самооценката. Изчезват притеснението, срама и неудобството от допуснатите грешки. Емоцията от вида на зелените драсканици, е една нова, по- различна за детето. То вече не желае да избягва грешките, защото такива не са посочени, а иска да се справи по-добре и да има повече верни отговори, от предходния път. Всъщност, за нас възрастните тези две неща са еднакви, но пречупени през мирогледа на децата, те добиват различен вид.

Защо червената писалка вече няма място в обучението

Точно обратно на метода на зелената писалка, методът на червената писалка акцентира върху допуснатите грешки, върху неправилното, върху негативното. Детето запомня какво не е написано правилно, но не и как да се напише правилно. Обикновено децата се концентрират върху негативното, че се е случило, а не върху това да го поправят. Акцентът е изцяло върху грешката. Това дава един горчив привкус на целия процес на учене и на развитие. Навикът, който възрастните създават у децата се вкоренява в малките, фиксира се в съзнанието им и ги преследва през целия им живот, като в един момент достига дори до размерите на едно постоянно недоволство. Просто защото детето е свикнали да се концентрира върху лошото и негативното, а не върху хубавото.

Методът на зелената писалка не е за подценяване. Една малка промяна в цвета на писалката, може да доведе до огромна промяна в развитието на детето, да доведе до успех и до израстването му в един уверен в себе си възрастен.