Алтернативни начини за издаване на книга

Да си писател, да пишеш от сърце и душа е невероятно. Изпълва човек с гордост и с радост. Да издадеш своя книга, обаче, е истинският „гъдел“ за егото. Когато вземеш в ръце плода на своя труд, на своето въображение, на своя ум, когато разлистиш напечатаните страници и усетиш аромата на хартия и мастило, тогава написаното от теб придобива различно измерение. За съжаление, издаването на книга не е никак лесно. Някои издателства търсят само чуждестранни произведения. Други са специализирани в определени области и типове книги. Трети са насочени към издаване на изцяло комесиална литература. А четвърти не искат или не могат да оценят произведението на даден автор. Без значение коя е причината едно издателство да откаже да публикува и разпространи конкретна книгата, отказът си е отказ и е сериозен удар по егото и писателската душа. Но издаването на книга не е мисия невъзможна, особено в днешно време, когато „план Б“ винаги съществува. В случая, освен „план Б“, има и още няколко плана за издаване на книга, които са реализируеми, при това не особено трудно.

Самофинансиране на издаване от издателство

Първият вариант за издаване на книга е с него да се заеме издателство, но разходите по отпечатване и разпространение да бъдат заплатени с лични средства на автора. С издателството се подписва договор, в който финансовият момент се разписва подробно. Издателството се ангажира с печата, издаването на ISBN номер, цялостно реализиране и разпространение на книгата, срещу комисион или заплащане под друга форма.

Отпечатване в печатница

Вторият вариант е отпечатване на книгата в произволно избрана печатница. Авторът заявява и заплащане закупуване на ISBN номер за книгата, който номер се предоставя на печатницата и се поставя при отпечатването върху корицата. В страната ни има хиляди малки и големи печатници, които могат да предложат добра цена за печат. Разпространението и рекламата на книгата, в случая, се поема изцяло от автора. Той само може да реши с каква надценка да продава книгата, кога и как да я разпространи, как да я рекламира.

Финансиране от физическо или юридическо лице

За голяма радост, все още съществуват физически лица, които се занимавам с меценатска дейност и с радост биха финансирали издаване на книга. Стига да видят потенциал в написаното или то да им хареса. В случаите, в които книгата е в специфична област или засяга специфична тематика, финансова подкрепа може да се получи и от юридически лица, които имат интерес или са в сферата на дейност засегната от темата на книгата. Някои компании биха се съгласили да финансират издаване на книга и срещу реклама в тази книга или срещу участие в PR кампания. Отново тежестта за разпространението и продажбата на копия от книгата пада върху нейния автор. Задачата е нелека, но не и невъзможна.

Всяка идея заслужава да види бял свят. Всяка творба, заслужава да бъде отпечатана и издадена. Защото именно тази книга, получила отказ от не едно или две издателства, може да е следващият бестселър. Никото един писател не трябва да се отказва от мечтата си да види книгата си издадена. Има много варианти за това. Просто трябва да се прояви смелост за реализиране на един от тях!

Още идеи и съвети от специалисти може да прочетете в раздел „Часът на специалиста“.