Избор на университет – как да бъде направен правилно

Висшето образование отдавна не е лукс. Дори може да се приеме, че е необходимост.  С десетки университети на територията на страната, които предлагат буквално хиляди програми, обучението в бакалавърска, магистърска и дори докторантска програма, днес е по- достъпно отвсякога! Този безкраен избор, обаче, може да доведе до това човек да се загуби в морето от информация, специалности, възможности. Както всяко важно и решаващо нещо в живота, и изборът на университет трябва да се направи внимателно, като се заложи на няколко определящи фактора.

Избор на университет: специалности

ВУЗът трябва да предлага съвременни, дори може да се каже модерни, специалности. Светът се развива с такава динамика, с такова постоянство, че за месеци настъпват промени, които са значителни и обикновено необратими. Тази динамика, разбира се, се пренася и на пазара на труда и съответно рефлектира върху образованието, което захранва този пазар с кадри. Трябва да се мисли в перспектива и учебното заведение, което се избере, трябва да предлага точно такива специалности- с перспектива, с възможност за реализиране, с потенциал да се превърнат в бъдещи топ специалности.

Преподаватели

Студенти и преподаватели участват наравно в процеса на обучение и са двете страни на монетата на образованието. Преподавателският екип на един университет, следва да бъде грижливо и внимателно подбран. Той трябва да включва добри специалисти, които са едновременно и практици и теоретици; хора с доказан успех в своята сфера; личности, които могат да се приемат за еталон- като хора и като преподаватели.

Материална база

Колкото и материалистично да звучи, материалната база на висшето учебно заведение е от огромно значение. На студентите трябва да им е осигурена добра материална база, която едновременно да улеснява учебния процес и да създава усещане за комфорт и спокойствие. Не само това. Материалната база е пряко свързана и с възможностите, които могат да се предложат на студентите, както и по-качественото протичане на самото обучение.

Финансов аспект

Когато един кандидат- студент изпитва финансови затруднения свързани с продължаване на своето образование, той бива поставен в ситуация, в която или трябва да се откаже изобщо от мечтата си да следва или да се задоволи с компромисен вариант за образование. Трябва да се избере университет, който има добра политика в това отношение или който предлага програми за финансова подкрепа.

Възможности

Студентските години са този период от живота на човек, през който да се откриват възможности или да се създават предпоставки за такива. Висшите учебни заведения обикновено предоставят различни опции за развитие- стипендиантски програми, стажове, а някои дори и дуални дипломи- българска и от чуждестранен университет, с който българският ВУЗ има сключен договор. Последното не е често срещана практика, но все пак не липсват университети, които предлагат тази изключителна възможност.

В еуфорията на настъпилото пълнолетие, на прага на зрелостта, често бъдещите студенти се впускат напосоки в избора на своя бъдещ университет. Този избор е решаващ и всъщност последиците от него се отразяват напред в бъдещето и се осъзнават след години. Изборът на добър университет е равносилен на добро бъдеще и добър живот.

Ако все още не сте направили своя избор на университет, разгледайте възможностите, които предлага ВУЗФ– едно от най-модерните и успешни висши учебни заведения в страната! ВУЗФ- университетът, който сбъдва мечти!

Още на тема образование и наука, може да прочетете в специализирания ни раздел.