История на коледните звънчета

Има ли нещо по- типично за коледните празници от звънкия звук на коледни звънчета? Красиви и лъскави камбанки се поклащат, издавайки прекрасен звън, отразявайки светлината от гладката си и лъскава повърхност. Коледата се слави с тишината, с уюта, с топлината, които са нарушавани единствено именно от този „шум”- звънът на камбанки. Как тези камбанки са се превърнали в част от коледните празници? Каква е интересната история на коледните звънчета?

В древни времена

В древни времена камбанният звън и звънът на звънчета се е използвал за да прогонва лошата енергия и злите духове. Смятало се е, че чувайки мелодията, нечистите сили си отиват и повече не се доближават до дома и семейството. На по- късен етап, камбаните и звънците са били използвани като предупредителни средства- при опасност, при наближаване на вражески войски, при природни бедствия.

Религиозна символика на камбанния звън

Камбаните в християнската религия се бият обикновено при тържествена меса, за да дадат знак, че честванията започват. Тъй като се предполага, че Исус Христос се е родил в полунощ, именно в полунощ камбанен звън разкъсва тъмата и оглася всичко наоколо, за да оповести радостната вест, че се е родил Божият син. Когато първите църкви са били построени и са се превърнали в божии домове, камбаните са били начин, за да се съобщават добрите новини, да се възхвалява Всевишния, да се събират миряните. В последствие камбанният звън е започнал да се претворява в малки камбанки, които са били предвестници- на щастието, на пристигащите гости, акомпанимент на песни.  

В източните култури

В източните култури звънците и камбаните все още се използват активно, при това във всички техни роли, които са били привични през вековете. В Далечния Изток, звънците прогонват лошите духове, а камбаните привличат добрите духове и положителната енергия. Видът и звукът на звъна предопределят енергията, която привлича той.

Джингъл Белс

Днес малките лъскави звънчета носят коледния дух- със своя вид, със своя звук, със своята форма, с начина си на отразяване на коледните светлини, с емоцията която създават. Те са още един ярък пример, как обикновени предмети, благодарение на религия, на история, на вековни вярвания, се превръщат в необикновени, празнични, специални и придобиват една наистина фантастична символика.