Какво е Zero Waste?

Много специалисти казват, че планетата Земя вече се задъхва и не може да диша. Милиарди хора на тази планета консумират непрекъснато, изхвърлят своите отпадъци и минута след минута Земята се пълни с още боклук, с още неразградими изкуствени материали, които скоро се очаква съвсем да я затрупат. В следствие на тези предупреждения, съвсем естествено, в главата на хората започват да звънят предупредителни звънчета и се заражда движение, заражда се идея, която ако успее да се наложи и да се прилага от по- голяма част от населението на Земята, ще подпомогне спасяването ú. Това движение се нарича Zero Waste.

Нулев отпадък

Zero Waste в буквален превод от английски език означава нулев отпадък. И точно тази е философията, която стои зад движението- нулев отпадък. Нима това е възможно и приложимо? Да! Възможно е с малко усилия и практичност, да се постигне оползотворяване на всички продукти, опаковки и материали, тяхната повторна употреба и редуциране на изкуствено създаденото потребление, което оставя непоправими следи върху природата. Възможно е да не се изгаря, да не се изхвърля, да не се унищожава, а просто един предмет определен като отпадък, да се трансформира по екологичен начин в друг предмет. Без застрашаване на околната среда и/ или на човешкото здраве.

Повторно използване

Почти всичко, което човек използва в ежедневието си, може да се рециклира по един или друг начин. Въпреки, че хората са сериозни консуматори, вследствие на което отпадъците, които създават и оставят след себе си са в огромно количество, всяка една единица отпадък, може да бъде оползотворена по начин, който да позволи тази единица да изчезне или да се трансформира. Zero Waste движението се стреми да използва всичко по много пъти. От стари полиетиленови пликове се плетат пазарски торби. Такива се шият и от стари тениски. Обикновените стъклени бутилки се превръщат в декорации и украси. Непотребните и неизползваемите предмети се предават към компании, които са специализирани в тяхното рециклиране.

Какво да се използва и да не се използва

Но идеята зад Zero Waste не е само какво да се използва, а и какво да не се използва. Движението отрича битовата химия. Факт е, че в природата има страшно много възобновяеми ресурси, които могат да се използват за да улеснят човешкото ежедневие. Не е необходимо да се използват продукти и стоки, които макар самите те да проповядват екологична чистота, да са произведени по начин, който не е щадящ към природата. При Zero Waste, например, се използват препарати за пране, миене на съдове и почистване, които са изцяло с натурални продукти и могат да се създадат безпроблемно в домашни условия. Те са безвредни за хората, за животните и за природата.

Zero waste е това, което в миналото прародителите на всички са правели. В тежки времена, те са оползотворявали всичко- от остатъците от храна давани на животните или използвани за торене на насажденията, до употребяваните стари и скъсани дрехи, използвани в последствие като кърпи за почистване- евтино, лесно и без остатъци. И докато в онези времена потреблението е било хиляди пъти по- малко, днес потреблението е в такива размери, че единицата потребление многократно надхвърля броя на потребителите. Време е за връщане в едни по- добри времена, когато всичко е било Zero waste и с нулев отпадък.