Значение на серийните номера ISBN, ISSN и DOI

Хората родени в България притежават единен граждански номер. Печатните издания също притежават еквивалент на този номер. Всяко издание, издадено някъде по света, получава номер, с който да бъде идентифициран, и който да позволи лесна категоризация и класификация на изданията. Тези номера ISBN, ISSN и DOI.

Защо са нужни ISBN, ISSN, DOI?

Идеята, която стои зад ISBN, ISSN и DOI е, печатните издания да могат да се идентифицират лесно, също така лесно да се включват в различни каталози, а когато съществуват няколко издания с едно и също заглавие, но с различен автор, те да могат да се отличават чрез своя уникален код.

ISBN

ISBN
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number

Международният стандартен номер на книга (International Standard Book Number) е въведен за пръв път през 1967г в Обединеното Кралство, а в последствие и в САЩ. През годините, когато печатната индустрия се разраства неимоверно, възниква необходимост от система, която да позволява лесна категоризация, идентификация и разкриване на информация за печатните издания. През 1970г. ISBN системата е поета от Международната организация за стандартизация (International Organization for Standardization – ISO) и започва активното ú използване и прилагане в цял свят. В самото начало символите са едва 8 на брой, а към днешна дата броят им в кода е достигнал 13.

Значение на символите в ISBN

Всяка цифра в ISBN кода има свое значение, както е при единния граждански номер на човек. Първите три цифри са префикс, който е част от Европейски код за номериране на артикули (EAN). Тази поредица от цифри има свой уникален ред, който подпомага идентифицирането на конкретните издания и в комбинация с останалите цифри, изгражда уникалния номер зачислен на всяка книга. Четвъртата цифра е контролна. Тя също така може да означава регистрационна група и/или вид на изданието. От петата до седмата цифра включително е кодът на издателя. Следващите пет цифри са идентификатори за заглавието на книгата.Последната цифра е контролна.

DOI

Идентификаторът за цифрови обекти (Digital Object Identifier – DOI) е код, който се използва основно за научни издания. Както ISBN и DOI е уникален и се зачислява на публикуван научен материал, за да може да се улесни търсенето и откриването на научни изследвания и материали, които се отнасят до една и съща тема. DOI номерът е сложна комбинация от цифри, букви и препинателни знаци. В този номер се залагат името на списанието, вида на публикувания материал (напр. статия, анализ и т.н.), ISSN номера на изданието, годината на получаване на статията от издателя, проследяващ номер. DOI номерът изглежда по този начин: 10.15673/fie.v11i4.1548

ISSN

Международният стандартен сериен номер (The International Standard Serial Number – ISSN) има за цел да идентифицира различни по вид серийни публикации, които имат периодичност и последователност. ISSN номерът се зачислява на списания, вестници, бази данни, периодични научни издания, годишници и други. ISSN номерът реално не включва информация за произхода или съдържанието на изданието и не може да се отнесе или да гарантира качеството или валидността на съдържанието на едно периодично издание. ISSN се състои от 8 произволно избрани цифри или букви, подредени на случаен принцип.

Информацията по ISBN, ISSN и DOI може да се провери лесно, както и да бъде полезна и интересна за четящия човек. ISBN разкрива тайните на книгата, DOI позволява по лесен начин читателят да бъде насочен към определена научна публикация и/или да я обвърже с други такива, а ISSN подпомага проследяването на периодичните издания.

Още информация за ISBN може да откриете тук .

Допълнително за ISSN може да разгледате тук.

Подробна информация за DOI може да прочетете тук.

Научете още за алтернативните начини за издаване на книга тук.