Значение на серийните номера ISBN, ISSN и DOI

Хората родени в България притежават единен граждански номер. Печатните издания също притежават еквивалент на този номер.…