Икигаят на един учител

Всеки един от нас ежедневно извършва действия и прави избори. Някои от тях носят удовлетворение, други са по принуда, трети се случват въпреки вътрешната ни борба и съмнения в правилността им. В един идеален свят, всички наши решения, избори и действия са продиктувани едновременно от нуждите, желанията и възможностите ни, което е златната среда. И ако в среда, в която живеем, това е почти невъзможно да се случва, една японска концепция за начин на живот, предполага тази пресечна точка да бъде част от живота на всеки човек. А много хора, които не искат животът им да бъде просто изживян, а желаят да е изживян по най- добрия в емоционално, физическо, душевно и психическо отношение, се придържат към прийомите на тази концепция. Това е икигай! Икигай в буквален превод означава „причина да живееш”.  Или казано с прости думи, той е движещата сила на човек, това което го кара да се буди щастлив всяка сутрин и да няма търпение да се впусне в новия ден и неговите изненади. От научна гледна точка, това е една отлична холистична концепция. Без значение как се приема- като концепция, като верую или начин на живот, той е в основата на пълноценния живот, който се живее със страст, в преследване на личната мисия. Онази мисия, заложена дълбоко в съзнанието и душата на човек. Но какво общо има един училител с икигай и защо именно учителската професия може най- силно да се приравни в тази източна концепция?

Икигай в своята същност е пресечната точка между страстта, професията, мисията и призванието на човек. Икигай се случва, възниква, оформя само тогава, когато и четирите са налични. Ако ги има едновременно страст, мисия, призвание и професия, я има и причината човек не просто да съществува, не просто да работи, не просто да живее, а да има причина да живее. Такава причина, която да му дава живеец, която да придава пълноценност на всеки акт, на всяко действие, на всеки избор. Всеки от четирите елемента е предопределен от фактори, които го оформят. Тези фактори са налични и при поне още един от елементи. Което пък води до неизменна взаимообвързаност и свързаност на всеки елемент. Като скачени съдове, елементите на икигай не могат да съществуват самостоятелно, защото биха закупили своята сила и своята същност. Професията не може да съществува без стратта.

Страстта не би била същата без мисията. Мисията е нереализируема без призванието. А призванието не е истинско ако не се превърне в професия. За да може човек да открие за себе си всеки от тези елементи и най- точно да ги определи, е необходимо да си зададе четири основни въпроса. Въпросът „В какво съм добър?“ дава насоки за страстта и професията, към която човек да се насочи. Отговорът на „Какво обичам?“ насочва към откриване на страстта на човек и неговата житейска мисия. „От какво се нуждае светът?“ е въпрос, който едновременно дава насоки за откриване на личната мисия и призванието. А ако човек сам си отговори „От какво мога да печеля пари?“, ще открие призванието си и професията, която ще удовлетвори неговите стремежи и ще го направи щастлив.

Учителската професия е един истински икигай, с неговите взаимосвързани елементи и низ от въпроси, чиито еднозначни отговори трябва да насочат към нея. Учителството трябва да бъде не просто професия, а да е истинска страст. И в него човек трябва да е добър, много добър. Учителят трябва да обича своята професия, за да не бъде тя просто страст, а да се превърне и в негова лична мисия. То трябва да е негово призвание, защото „на сила хубост не става“ и практикуването на една толкова благородна професия се обезсмисля ако не се превърне в лична мисия. А когато се получава и адекватно заплащане, кръгът се затваря и удовлетворението е факт. Достига се до момент, в който професията на учителя се превръща не в точка от националния класификатор на професиите, а в смисъл на живот, желание за постигане на най- доброто, нужда да се влага енергия, да се вършат нещата със страст, човек с гордост да заяви, че това е неговото призвание, неговата мисия.

Дали учителската професия е пример за икигай или икигай предопределя учителството, е трудно да се каже. Единственото сигурно е, че за да бъде човек добър учител, той трябва да следва своя икигай.

Още за икигай, може да научите тук.

Полезни съвети и идеи за детското развитие, може да откриете тук.