Да отгледаш успешно дете (в азиатски стил)

Почти всяко второ дете постигнало големи успехи в науката и изкуството е от азиатски произход. За много хора причината, която стои зад този успех е високата численост на населението в страните от този континент. Но нима бройката на населението в другите страни не е също голяма? Тогава къде е разковничето на тези успехи, непрекъснати и във всички области, при това винаги най- високи? Тайната е в родителите! Да отгледаш дете в азиатски стил е не само задължително за родителите от този край на света. Това е въпрос на чест и гаранция за отглеждане на успешно дете, което да израсне в успешен възрастен! Как се постига това?

Родителите знаят най- добре!

Не напразно пълнолетието настъпва на определена възраст, до която родителят е отговорен за действията на децата си и поема ангажимента за благото, живота и здравето на своите наследници. Азиатските родители не дават на децата си изключителното право на избор, а действат според своите представи и виждания. До пълнолетието, родителите от Азия вземат едностранни решения за времето, заниманията и предпочитанията на децата си, на база на това, което те считат, че е най- добро за отрочетата. Изхожда се от презумпцията, че на света няма друг човек, който толкова силно да иска доброто на едно дете, както го прави неговият родител. Поради това думата на родителя е закон.

Не приемай не за отговор!

Азиатските родители рядко задават на децата си въпроса „Искаш ли”. Защото след него следва еднозначен отговор „да” или „не”, което поставя детето в позиция да откаже предложението на родителя. Сред основните правила за възпитание в Азия е, възможността за избор на детето да се ограничи до няколко най- добри предложения, избрани лично от родителя. Друго правило е, никога да не се приема „не” за отговор. Ако родителят е предложил нещо, то по презумпция е в интерес на детето и то не може да се откаже от него или да го отхвърли.

Не противоречи на родителя си!

Изхождайки от предходните правила, детето не може да бъде в позиция да противоречи на своите родители. Думата на родителя е закон, стига тя да не е в ущърб или пагубна за детето. Мнението на детето е меродавно дотолкова, доколкото се касаят негови лични вкусове и предпочитания в краткосрочен план. Но не и засягащи такива в дългосрочен план, които биха имали сериозно отражение върху бъдещето и развитието му. Азиатските родители трудно могат да се съгласят с поведение от типа „прави, каквото знаеш, но последствията са си за теб”. Азиатските майки и бащи са на принципа, че винаги са до децата си, във всичко вървят ребром с тях, заедно с тях се справят с неуспехите и трудностите, но преди всичко не позволяват да се стигне до неуспехи и трудности. Защото, родителите са за това- за да пазят, да учат, да възпитават, да се грижат.

При използването на всички тези прийоми, учудващо ли е, че азиатските деца са толкова успешни?

Още за децата и тяхното развитие, може да прочетете тук.

Интересни новини от света на най- малките членове на обществото, може да откриете тук.