Фактори играещи роля при дегустация на вино

Дегустирането на вино е изкуство, висш пилотаж за сетивата и душата. За да може човек да дегустира вино, да го прави качествено, правилно, пълноценно, той трябва да умее да отпусне душата си и да позволи на виното да се слее с нея и с емоциите, които бликват изведнъж от човешкото същество, както пенливото вино бликва от бутилката. Но как се възпитават небцето, умът, сърцето в дегустация на вино? Възпитават ли се изобщо? Може ли дегустацията да бъде научена? И да, и не! Способността да се дегустира може да се придобие до определена степен. Може донякъде да се възпита. Има шанс да се изгради. Но върху нея влияние оказват още много други фактори, които са заложени в човешкото ДНК и предопределят усещанията, възприятията, умението за умело възпроизвеждане, емоциите и други, свързани с виното.

Житейски опит

Житейският опит дава много на хората. Обогатява ги, променя възприемчивостта им, позволява им да имат по- различно отношение към заобикалящата ги среда. По отношение на виното, опитът в дегустацията на ниво, в това число и житейският опит в дегустирането на вино, оказват изключително силно влияние върху способностите за анализ на винения сок. С времето човек запомня нарочно или неосъзнато ароматите, вкусовете, интензитета на вината, които след време, колкото и паметта да е отслабена, изникват при допит със същите или дори сходни аромати, вкусове и интензитет. Всъщност, вкусът от младостта, от миналото, е нещо, което много друго се забравя. Както и ароматът. Колкото повече спомени и преживявания има натрупани един човек, толкова повече възбуждащи сетивата фактори са налични- скрити дълбоко в съзнанието или деликатно прикрити под повърхността му.

Физеологични особености

Всеки човек има свои физиологични особености, които са даденост и са заложени в неготово ДНК. С времето, с натрупване на годините от възрастта, те се променят и добиват други измерения. Така например, съставът на слюнката и скоростта на слюнкоотделяне се променят с наближаване на старостта на човек. С напредване на възрастта, скоростта на потока на слюнката намаля, съответно всичко, което е попаднало в устата остава по- дълго там и може за по- дълго човек да се наслади на вкуса. Променя се и органичността на състава на слюнката, като с възрастта тя се увеличава. Това е от голямо значение при дегустация на вино, тъй като ароматите на виното преминават от самото вино в устната кухина и взаимодействат със слюнката и устните бактерии.

Здравословно състояние

Различни заболявания, приемани лекарства, състояние на зъбите, вредни навици като прекомерна консумация на алкохол или тютюнопушене, влияят изключително много на дегустационните умения и способности на човек. Всички тези фактори променят съдържанието на слюнката, променят възприятията и отклоняват сензитивността в различна посока, било то положителна или отрицателна. Поради тази причина, младите, необременени със заболяванията хора, имат по- добро ароматно разпознаване и усещане за интензивността на виното.

Тренинг на рецепторите

Паметта, ума, тялото, речта- всичко в един организъм трябва да се тренира, за да е в добра кондиция. Трябва да се тренират естествено и рецепторите. Да успееш да прецениш качествата на виното е като да успееш да прецениш качествата на който и да е елемент от живота. За да се справиш, е нужно да знаеш, да си трениран, да можеш да осъзнаеш за какво иде реч. Доказано е, че обонянието и вкусът, които са две отделни системи с две отделни съвкупности от рецептори, имат своя собствена памет. Която с времето и с тренинга се натрупва. Тоест, колкото повече се тренират и обонянието, и вкуса, толкова повече своеобразният им архив с миризми и вкусове се обогатява. Всеки нов вкус, всяка нова миризма, допълват списъка, който тялото вече е направило за себе си, дообогатяват този архив, смесват се, взаимодействат си. Някои специалисти дори стигат по- далеч и определят вкуса като едно от най- трайните, стабилни и устойчиви възприятия на човек, което на всичкото отгоре е с натрупване. Към него се отнасят физическото усещане за текстура, на тежест и други.

Възраст

С времето, доказано е, че рецепторите на обонянието и вкуса остаряват заедно с човека. Тяхната сила намаля, но не за стари, а за нови вкусове и миризми. Това се дължи в голямата си степен на факторите на заобикалящата среда, като например замърсяванията на въздуха, промяната в климата, инхибиране на тежки газове и други. Всички те затлачват рецепторите и тяхната тежест рефлектира в намалена способност за разпознаване на нови миризми и вкус. Когато чувствителността на носа и небцето намалее значително, се стига и до намалена възможност за качествено дегустиране. Винените специалисти могат да компенсират намалената способност да извличат нюанси, като разчитат на своите вкусови спомени.

Пол

Жените по правилно обръщат повече внимание на ароматите. Те, също така, в повечето случаи по- умело описват миризмите и вкусовете. Знаят как да изразяват впечатленият си и как да бъдат обстоятелствени. Но това не е само нещо, което се констатира в свободното пространство. Редица сериозни научни проучвания показват, че жените в действителност са по- чувствителни към миризми и вкусове и умеят по- точно да виждат цветовете, да усещат текстурите, да описват всичките си усещания. Оралните и назални стимули при жените работят с по- голям интензитет, а емоционалните стимули са много по- лесно възпламеними при жените.

Способността за дегустация е индивидуална особеност на индивида, която се формира от различни фактори, които в голямата си част са физиологични и са свързани с пол, възраст, физическо, емоционално състояние. Ако към тях се добавят и културните различия, житейският опит и тренингът на рецепторите, се получава една пъстра палитра от фактори, от които зависи дегустирането. И ако се вземат предвид именно тези фактори, е силно препоръчително да не се губи време, а да се възпита, изгради, тренира, съхрани, разшири способността за дегустация на вино; да се вложат желание, време, енергия и сили за да се развие тази способност и да се издигне до по- сериозно ниво.

Още по теми свързани с изкуството на живота, може да научите тук.

Рецепти за подходящи ястия, които да се комбинират с вино, може да откриете тук.