Енергия на вещите и предметите

Обществото ни е консуматорско. Различни индустрии бълват стоки със своето безспирно производство, които стоки влизат в домовете на хората. Скоро всичко, навсякъде се зарива с вещи. Много вещи, често непотребни, ненужни, излишни. За които вещи са дадени пари, които биха били оползотворени много по- добре, използвани за други нужди и цели. Но не това е големият проблем. Големият проблем е, че всички тези вещи правят с домовете и живота ни нещо, за което не си даваме сметка до момента, в който нещата не започнат да излизат извън контрол. Вещите, които събираме в домовете си не позволяват добрата енергия да циркулира и да е двигателна сила на живота ни. Тази добра енергия носи новостите, развитието, красивото, щастливото. Но как всъщност тази енергия, събрана във вещите и предметите влияе на живота ни?

Чужда енергия, лоша енергия

Предметите, които купуваме са докосвани от различни хора, преди да попаднат в нашите ръце и в нашия дом. Всяко докосване води до трансфер на енергия, която остава загнездена в предметите. Тази енергия се пренася след това в домовете ни, където започва да си взаимодейства с нашата собствена енергия. Дори на момента тази чужда енергия да не се усеща, след време започва енергийният баланс на човека и на дома да се губи, да се усеща едно леко кънтене. Представете си, ако съществува тягостно усещане от едно чуждо докосване на предмет, какво би било с чужда собственост. Не е добра идея да се заемат, вземат и използват чужди вещи. Защото те са заредени с енергията, спомените, емоциите на предходния притежател. Те започват да въздействат на живота на новия притежател бавно, неусетно.

Застоялата енергия

Застоялата енергия не може да се нарече лоша, нито пък добра. Тази енергия се трупа в и около предмети, които се съхраняват дълго и не се използват. Тягостното усещане, което се носи от енергията на такива предмети също не е за подценяване. Застоялата енергия, енергията без развитие, започва да пренася тази липса на развитие и върху живота на човек. Спира движението, спират новостите в живота, нещата дори да се случват, се случват с много бавни темпове. Поради тази причина не е подходящо вещи да се съхраняват за дълго у дома, без да бъдат използвани.

Енергия от миналото

Всеки човек притежава вещи, които му носят спомени от отминали мигове и моменти. Тези спомени могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. Без значение какви са, обаче, вещите от тези мигове и моменти са заредени с конкретна енергия. И тази енергия постепенно се трансформира в застояла. Отминалият миг е сам за себе си, той може да премине в спомен, но не и да се удължи до безкрай. Човек не може да изживява едно нещо отново и отново. Поради тази причина, енергията от миналото, от която не успяваме да се освободим задържайки вещите от момента на възникване на тази енергия, трябва да бъде също освободена. За да не се превърне в застояла.

Консуматорството, събирането, складирането, съхраняването на вещи не води до нищо положително в енергийно отношение. Енергията трябва да се движи, да се развива, да се трансформира от лоша в добра и от добра в лоша, постоянно. Но това, което се трансформира, трябва да бъде нашата собствена енергия. За да сме енергийно балансирани, трябва да се освободим от чуждата енергия, от застоялата собствена енергия и да се оставим на вечното движение.