Ползи от наемането на детегледачка

Има родители, които не желаят да поверят грижите на детето си на друг. Има и такива, които не вярват, че някой друг би се грижил за децата им така, както те самите го правят. Но има и родители, които спокойно се доверяват на детегледачки, правят го с радост и увереност. Просто, защото знаят, че наличието на детегледачка е от голяма полза за тях самите, за децата им. Какви са всъщност ползите от наемането на детегледачка?

Ползи за родителите

Когато поверят грижите за детето или децата си, родителите получават малко свободно време, което е само за тях и те преценят как да използват това време. Някои родители използват времето, през което детегледачката е поела ангажимента за децата, изцяло за себе си. Други използват време за да работят. Във всички случаи, детегледачката е отмяна за родителя и освобождава ценно времено.

Използването на детегледачка също така е начин за да се осигури на родителя емоционална дистанция, особено преди големи промени в живота на детето. Такива промени могат да бъдат започване на ясла, на детска градина или на първи клас. Грижите на детегледачката подпомагат детето да се откъсне за малко от родителя и да усети присъствието на друг възрастен. Най- хубавото в случая е, че това се случва в позната среда за детето- в домашна обстановка.

Детегледачката, особено когато е с опит, квалифицирана и образована, може да приложи своите знания и уменя за решаване на поведенчески или други казуси свързани с детето. Не е рядкост хора завършили педагогика, логопедия, социални дейности, медицина, да работят като детегледачки по една или друга причина. Такъв специалист може да е от изключителна полза при отглеждането и грижите за детето.

Ползи за детето

Грижите на детегледачка могат да имат изключителни ползи и за детето. Противно да очакваното, децата имат нужда да се откъснат емоционално от родителите си и се чувстват добре, когато това откъсване не се случва рязко, както е при постъпване в ясла и детска градина. Работата с детегледачка, която подготвя постепенно детето, която влиза като чужд човек в живота на детето, в случая е много полезна. Когато бива обгрижвано от детегледачка, детето се научава и да бъде самостоятелно, защото е няма вечно обгрижващата фигура на родителя. Не е лъжа, че много деца разчитат изцяло и за всичко на своите родители, дори за най- дребните и елементарни неща. Това вечно изискващо поведение децата не могат да прилагат, когато за тях се грижи детегледачка и постепенно се научават да вършат много неща сами.

Всеки родител сам избира дали да се довери на детегледачка и в какви ситуации да го направи. Дали рано, дали късно, дали никога- родителят има възможност да реши. Но е неоспорим факт, че наличието на детегледачка има своите преимущества, както за детето, така и за родителя.