Разлика между предучилищна група в детска градина и училище

Предучилищното образование отдавна е задължително в нашата страна. То е естествено продължение на детската градина и свързващо звено между нея и училището. Когато настъпи моментът детето да започне своето предучилищно обучение и да се подготви за следващия изключително важен етап в своето развитие- започването на първи клас, родителите се изправят пред един важен избор. Голямата дилема на повечето родители е, дали детето им да продължи в предучилищна група в детската градина, в която е записано или да се насочи към училище. За много родители проблемът е значителен, защото не са наясно каква е разликата между двата варианти и не могат да преценят кой избор би бил най- добър за отрочето им. В действителност, съществува разлика между подготвителна група в детска градина и такава в училище. Но каква е тя?

Подготвителна група в детската градина

Факт е, че детската градина е детска градина и дори чисто административно, в нея липсва структурата на едно училище. Това съответно оказва влияние и върху процесите, които се осъществяват в нея. Когато става дума за подготвителна група в детската градина, трябва да се има предвид, че тя е естествено продължение на предходните градински групи. Тук все още активно се залага на играта в обучителния процес. Продължава се и режимът, който съществува в предходните яслени и градински групи, а именно време за игра, време за сън, акцент върху забавленията и по- малко напрежение по посока на ученето. Често децата използват санитарни възли непосредствено свързани с помещенията, в които прекарват времето си през деня. Храненето също се извършва в същото помещение или друго свързано. Храната тук е включена в пакета от грижи и услуги и е обвързана с 3 или 4 хранения, 2 от които основни. В детските градини занимания по интереси и допълнителни занимания се провеждат в самата детска градина, заради спецификата на този вид заведения. Обикновено специалистите, които се ангажират, са от екипа на детската градина. Заниманията се провеждат в рамките на деня. За децата се грижат поне един възпитател и един помощник- възпитател. Медицинският контрол е засилен и всяка сутрин децата преминават през филтър.

Подготвителна група в училище

В подготвителните групи в училище, режимът и организацията са като в класовете на начален етап. Заниманията на децата са разпределени в часове, между които има междучасия. Играта не е основен, а съпътстващ елемент от процеса. Следобедният сън е изключен, най- малкото, защото в училище физически няма подготовка за да се осигурят спални помещения. Децата са много по- самостоятелни, обикновено започват да използват санитарни възли и помещения за хранене, до които имат достъп и другите ученици. Храна не във всички училища има осигурена, а там където е налична, или се плаща допълнително или е по специална програма на общината. Често храненето е едно- единствено, основно, на обяд. Сутрешна, предиобедна, следобедна закуска не са предвидени и не са ангажимент на училището, а на родителите. Допълнителни занимания или такива по интерес се провеждат изнесено или с външни специалисти, като обикновено това се случва след приключване на учебния ден. За децата основната грижа се поема от един класен ръководител. Медицинският контрол обикновено е проформа, а в някои училища просто липсва. Не се прилага филтър.

Предучилищното образование е нещо, през което всяко дете трябва да премине, независимо дали това ще се случи в училище или в детска градина. Тежкото решение кой от двата варианта да се избере, се пада на родителя. Важно, обаче, е едно- когато се прави този избор, да се вземе предвид и подготвеността на детето.

Отговори на още злободневни въпроси, свързани с развитието на децата, може да прочетете тук.

Интересни теми свързани с училищния живот, може да откриете тук.