Възможности за публикационна дейност на докторанти

Всяка докторска дисертация неминуемо е голямо предизвикателство за докторанта. Изискват се знания и опит, съобразителност, както и дисциплина, подплатени с постоянство и много работа. Самата дисертация е съпроводена с много допълнителни дейности, като участия в конференции, търсене на материали и публикуване на трудове. Според законовите изисквания в България, сама по себе си дисертацията не е достатъчна за придобиване на образователна степен „доктор”. И тук идва трудната част- да се открият възможности за публикационна дейност на докторанти, което понякога изглежда като мисия невъзможна.

Университетски издания

Университетските издания предоставят най- лесните, добри и безплатни възможности за публикационна дейност за докторанти, при това безплатно. В голямата си част те са създадени именно за да подкрепят научната дейност на своите кадри. Всяко университетско издание поставя свои изисквания към материалите. Основни правила- публикациите да имат научна стойност и едновременно да бъдат интересни не само на тесни специалисти. Тъй като във всяко университетско издание има периоди, в които се усеща „глад” за материали, се прилага практика за публикуване на материали на гост-автори. Не са редки и случаите, за публикуване да се одобри материал, с идеята да се запази за някой от следващите броеве. А с положителен отговор и приет за печат, материалът може да се добави към академичния профил на автора.

Научни конференции

Научните конференции са друга възможност за публикационна дейност на докторанти. Повечето от тях са последвани от издаване или публикуване на нарочен сборник с материали, представени по време на конференцията. Участието на конференции не винаги е платено. Самата публикация на материал също може да е безплатна. В някои случаи участието на научна конференция се осъществява след приемане на предварително изпратена покана от организаторите. Първите заявили участие често получават място и възможност не само да се изявят, но и да публикуват доклада си. Макар да изглежда “causa perduta”, покана за участие може да се осигури. На интернет страниците на университети, научни центрове, световни организации и други, обикновено има опция за регистрация за автоматични периодични съобщения. Тези съобщения обикновено съдържат освен всичко друго, и информация за предстоящи събития. Дори поканата за конференция да не е директна, запитване за участие може да се изпрати до самите организатори.

Публикационна дейност на докторанти чрез онлайн професионални и научни платформи

Онлайн платформи като Linkedin и ORCID, могат да подпомогнат директно или индиректно публикационната дейност на докторантите.

Позната като „социалната мрежа на професионалистите”, Linkedin индиректно осигурява възможности за публикационна дейност на докторанти. В платформата има различни групи по интереси, в които членуват голям брой специалисти от различни области. Всяка дискусия в дадена група може да привлече вниманието на „точните” хора, да доведе до ценни контакт, до предложения за съвместна дейност и публикации. Освен това, в Linkedin има опция за публикуване на авторски материали, които достигат до доста широк кръг от хора и осигуряват възможности за реализиране на тези и други материали на автора. Платформата предлага алгоритъм за търсене на хора по сфера, бизнес, организация и прочие. Веднъж открити в Linkedin, редактори на издания, рецензенти и други «подходящи» личности, могат да бъдат насочени към определена тема, да бъдат въвлечени в разговор, запитани за възможности за публикуване на материали. Един такъв, на пръв поглед неофициален, разговор може да доведе до създаване на удобен случай за бъдеща съвместна работа, която да доведе до публикуване на материали.

ORCID е онлайн платформа, която осигурява на своите членове, сред които научни работници, изследователи, иноватори, стипендианти, учени, докторанти, преподаватели, специалисти и други, достъп до информация за специалисти в конкретна област, за техните постижения, материали, издания, трудове. Платформата е безплатна и позволява регистрация само с няколко клика. Макар тази платформа да не се признава за официална медия за публикуване на научни трудове, тя има своите огромни предимства.

Платформата дава възможност за изброяване на трудове, материали, публикации на всеки регистриран член, с което на едно място и лесно може да се проследи академичната дейност на всеки. В нея се създава профил на специалисти от еднакви или свързани институции, които връзки са лесно проследими. Освен това ORCID е лесен начин за достъп до дейността на всеки специалист. Така например, в случай, че бъде публикуван материал на конкретен научен работник, в който материал са разкрити важни факти, а стилът на писане се харесва от аудиторията, ORCID предоставя възможност за връзка с автора и договаряне на бъдещи негови публикации.

Публикационната дейност е изключително важна за всички докторанти. Без значение дали е задължителна или не, за придобиване на образователна степен „доктор”, тя е част от академичния профил на всеки настоящ или бъдещ научен работник. Въпреки притесненията на много научни работници, свързани с възможностите за публикуване на трудовете и материалите им, могат да бъдат открити редица такива, при това безплатни. Всеки научен работник, сътрудник или докторант може да се възползва от тези безплатни възможности, стига да представи качествен труд и да отправи добре оформено предложение за сътрудничество или молба за съдействие.

Повече по темите наука и образование може да прочетете тук.

Изтоник на заглавната снимка: https://www.freepik.com/free-photo/front-view-stacked-books-graduation-cap-open-book-education-day_21745450.htm#query=phd&position=1&from_view=search&track=sph

2 thoughts on “Възможности за публикационна дейност на докторанти

Вашият коментар