Какво е приобщаващо образование

Всеки човек е различен и тези различия се проявяват още в ранна детска възраст. Различията са хубаво нещо и в тях се ражда разнообразието от характери, от умения, от души. Но различията могат не само да дават богатство на света, но и да пречат в някои моменти. В училище различията се толерират, но само ако те са в една разумна граница; когато придават цвят и превръщат училищния живот в шарен и интересен. Когато в училищната среда различията са в спектър извън приетия, те започват да пречат. И тогава вариантите са два- или различният ученик бива изключен от общата маса ученици заради своите различия или може да бъде включен в нея по начин, който да превърне учебния процес в малко по- разчупен и съобразен с нуждите на различния ученик. Това, най- общо се нарича приобщаващо образование.

Учебният процес в българските училища е уеднаквен. На всички ученици се преподава по един и същи начин и понякога на принципа на естествения подбор, се оставят най- умните и способни деца да продължат със зададеното от учебната програма темпо. А какво се случва с тези, които не влизат в графата „най- способни”? Те просто винаги догонват първенците и се справят сами по един или друг начин. Или просто не се справят и в техните знания остават пропуски, големи колкото пробойни. Пропуските се натрупват и за обучителен период от 12 години, те оформят огромно количество, което в зряла възраст нито някой осъзнава, нито някой иска да коригира.

Ако това е така за обикновените, ненадарените деца, за тези, които се движат в свое темпо на обучение, какво се случва с тези ученици, които поради обективни и субективни причини не могат да се справят? Става въпрос за онези ученици, които са диагностицирани с физически, психически или емоционални разстройства. За тях стандартният обучителен процес е още по- труден, още по- непонятен и дори темпото да се забави, те не могат да се справят, не поради липса на желание, а поради своите разстройства. В този момент, именно, идва ролята на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование използва по- различни прийоми, които улесняват образователния и обучителни процес за онези ученици, които имат затруднения. Но не затруднения поради поведенчески проблеми или нежелание. Приобщаващото образование превръща учебния процес в по- достъпен за учениците, които са с различни разстройства. Превръща учебното съдържание в по- лесно за възприемане от онези ученици, за които възприемането на предадените знания е трудна битка, която искат да водят, но не умеят. Приобщаващото образование прави нещо на пръв поглед простичко, но водещо до изключително сериозен и важен резултат- достъп и придобиване на знания дори от тези ученици, които се намират в затруднено емоционално, физически и психическо състояние.

Приобщаващото образование дава шанс на всички деца, еднакви или различни, да се образоват, да учат, да знаят, да могат. С много желание на учителите, с много труд от тяхна страна, с много компромиси, за да се постигне накрая резултат, който завинаги ще бележи живота на ученика, в положителен аспект.