Loom в ролята си на програмен продукт за обучение

В отклик на нуждата от дистанционно обучение, в България навлезнаха и започнаха да се използват редица програмни продукти за обучение. Освен масово използваните, съществуват обаче и много други, които макар да не са толкова популярни, са изключително полезни, добри и лесно приложими. Един от тези програмни продукти е Loom.

Същност на Loom

Loom е описан от твоите създатели като инструмент за скрининг, който позволява записване на аудио, видео, прозорци на браузъра и/или екрани, при това заедно или поотделно, с опция за едновременно записване и на видео на човека, чийто екран се записва. Веднъж приключен, записът се запазва в клипборда на програмата с възможност за съхранение в акаунта. Като последващо действие, направеният запис може да бъде свален на компютъра или споделен през нарочно създаден линк.

Loom в преподавателската дейност?

Loom може да бъде чудесен помощник в преподавателската дейност, без значение дали става дума за начално обучение или обучение в основен/ среден етап, или за университетско обучение. Приложението му е изключително обширно. В преподавателската дейност Loom се използва със своите функции за запис на екрана на компютър или смарт устройство, чрез видео запис посредством камерата на устройството, чрез едновременен запис на екран и лице.

Предимства на Loom за преподавателите

Освен своята функционалност, Loom има и редица други предимства, които улесняват преподавателската дейност. На първо място, Loom е безплатна програма. На второ място, Loom  има изключително много функции, резултатът от използването на които, преподавателят може да сподели със своите ученици. На трето място, Loom не само записва, но дава възможност и за коригиране на направените записи, включително корекция на звук, ирязване на видео, използване на инструмент за рисуване и други. Не на последно място, Loom предоставя чудесна възможност достъп до готовите видеа до широк или ограничен кръг потребители, тоест на всички или определени ученици.

Предимства на Loom за учениците

Loom е програма от чиито предимства могат да се възползват и учениците. Едно от предимствата за тях е, че те не трябва да инсталират и активно да използват програмата. Учениците единствено се възползват от крайния продукт, който преподавателят е създал с помощта на Loom. Дори, когато учениците желаят да използват Loom, те могат да го направят напълно безплатно. Loom предоставя отлична възможност на обучаващите се да записват видеа с домашни и презентации и да ги изпращат за оценка на преподавателя, като не е задължително проверката да се случва в реално време. Loom дава възможност и за многократно преглеждане на записания материал, а когато става въпрос за различни по вид разяснения от страна на преподавателя или на урок, това е от изключителна полза.

Предимства на Loom за родителите

Родителите, макар и да не са пряко включени в учебния процес, са страна по него. Използването на Loom също има огромни предимства за тях. Родителите могат да проследят материала, по който децата им се обучават. Родителите могат да проследят и домашните задания, които децата им качват, както и обратната връзка, която се получава от преподавателя. По Loom видеата, там където е необходимо, родителите могат да се включат в учебния процес, да подпомогнат детето, да проследят пропуските, ако има такива и други.

Loom  е програмен продукт, който може да се включи ефективно и активно в процеса на обучение. Бъдейки сравнително лесен за използване, безплатен и даващ голям набор от възможности и опции, Loom е едно чудесно и интересно спасение за разчупване на процеса на обучение.

Loom може да свалите от тук.

Още интересни новини и факти свързани с наука и образование може да прочетете тук.