Лизинг на автомобил – особености

Лизингът е изключително разпространена форма за покупка на стоки и услуги в редица държави по света. При това е популярен от десетилетия. Въпреки, че у нас навлиза доста по-късно, днес той е един от предпочитаните начини за пазаруване. Сред най- често закупуваните стоки на лизинг са едра бяла техника, електроника и разбира се- автомобили. Докато при лизинга на бяла техника и електроника се касае за не особено големи суми, с опростена процедура, закупуването на лизинг на нов автомобил е малко по-сложно и има своите особености.

Първоначална вноска

Много лизингови компании и финансови институции предлагат закупуване на нов автомобил без първоначална вноска или с изключително ниска такава. Това, обаче, рефлектира върху лихвения процент, който се начислява в периода на лизинга. Тоест, липсата на първоначална вноска не улеснява клиента, а обикновено води до последващо по-голямо оскъпяване, което има своята си финансова тежест.

Доказване на доход при лизинг на автомобил

Когато лизинговата компания или институция изисква доказване на доход, то е в интерес и на двете страни. Доказването на доход се случва с документ от работодател, обикновено за предходните 6 месеца. Документите за доход следва да са от разботодател, осигуряващ лицето в страната ни. Това изискване произхожда от факта, че единствено тази информация може да бъде надлежно проверена от лизинговата компания.  С доказан доход, клиентът може да получи автомобила си с по-ниска първоначална вноска и следката да бъде обработена по- бързо.

Без доход

Съществуват различни случаи, при които доходът не може да бъде доказан или лицето няма желание да предостави тази информация. Лизинговата сделка все пак може да се осъществи, но при по-висока първоначална вноска и доста често подписването на документите се случва с малко по-бавни темпове. В краен случай, когато при проверка се окаже, че лицето не може/ желае да докаже доход, но и кредитната му история е лоша, може да се изиска участие на съдлъжник. Съдлъжник е лице, което се вписва в лизинговия договор и носи равна отговорност с лизингополучателя по сделката.

Детайлите при договор за лизинг

Лизинговите договори не трябва да се неглижират и е задължително внимателното им изчитане преди подписване. Всъщност, както всеки договор. При неясни текстове, въпросът трябва задължително да се отнесе към консултанта, обработващ сделката. Въпреки, че всяка организация има свои еднотипни лизингови договори, може да се приложи и доста голяма гъвкавост и при желание от двете страни и възможност да се внесат някои промени. Тези промени следва да се направят преди подписване. Тогава е и моментът да се разяснят различни текстове и ситуации.

„До ключ”

Лизинговите автомобили се получават от клиента готови за експлоатация- с регистрация, застраховка и надлежно попълнени документи. Ангажимент на новия собственик е да приеме автомобила и да следи за спазване на гаранционните условия. В допълнение към малък талон на автомобила, застрахователна полица и сервизни документи, клиентът обиквено получава и до няколко броя пълномощни. Броят пълномощни зависи от политиката на лизинговата компания. Самото пълномощно позволява на притежателя си да напуска страната с лизинговия автомобил.

Закупуването на автомобил на лизинг съвсем не е сложна процедура и може да се приеме, че утежненията си заслужават. Срещу месечна вноска и обикновено не много голяма сума на оскъпяване, лизингът предоставя възможност да се притежава фабрично нов автомобил. Бързо, лесно и приятно!