Лесно научаване на чужд език

Всеки език е богатство. Особено във времена, когато физически граници не съществуват, както и няма ограничения в пътувания, комуникация и междукултурен обем, научаването на чужд език е почти задължително. Съществуват хора, според които научаването на чужд език е трудно и твърдят, че не могат да се справят. Но има начини, тактики и техники за лесно научаване на чужд език.

Учене в средата

Най- лесният начин за научаване на чужд език е това да се случи в естествената среда на този език. Когато човек има ежедневен допир до друг език, до културата свързана с него, до социалния живот на хората, които го говорят, научаването става неусетно, плавно и е много по- трайно. За съжаление, не всеки има този шанс да попадне в естествената среда на чуждия език. В този случай могат да се приложат малки трикове като например създаване на „изкуствена среда”. Какво означава това? Непрекъснато слушане на чуждата реч, посочване на вещи от заобикалящата среда с техните имена на чуждия език, периодично провеждане в домашна обстановка на вėчери на дадената страна с традиционни ястия и музика и други.

Слушане на реч

Другият способ за лесно научаване на чужд език е чрез слушането му. Но не слушане на аудио записи към учебници и учебни помагала, а на истинска, жива, неподправена реч, такава каквато хората чийто майчин е този език употребяват в своето ежедневие. Тук на помощ идват медиите- радиото и телевизията с техните филми, предавания и новини. Да, истина е, че тази реч е много по-трудна за разбиране, но човешкият слух се адаптира. И веднъж свикнал да слуша тази трудна за разбиране и смилане натурална реч на чуждия език, човек в последствие много по-лесно учи и разбира.

Постоянство за лесно научаване на чужд език

Както във всичко в живота и тук постоянството е разковничето на успеха. В ученето на език трябва да има постоянство. На практика, не трябва да се пропуска и ден, в който не е научено нищо на чуждия език. Дори да става дума за научаване на няколко нови думички, прочитане на текст, кратко слушане на радио или на песен, важно е слухът и умът да се тренират и да имат непрекъснат досег до чуждия език.

Избор на най- правилния начин

Всеки човек има развита различна памет- сетивна, слухова, зрителна. И тази памет, която е най- силно развита, трябва да се експлоатира максимално. Ако е развита слуховата памет, трябва да се учи със слушане- на песни, на текстове, на радио. В случай, че е развита зрителната памет, следва да се учи чрез четене, наблюдаване и писане. При развита сетивна памет трябва да се учи чрез писане, докосване на предмети и назоване на имената им.

Без задръжки и ограничения

Много хора се притесняват да говорят на чужд език, не само в началния етап на учене, но често и след това. Не са уверени в знанията, уменията и възможностите си, при някои се проявяват чисто емоционални бариери. Истината е, че човек за който даден език е майчин, или който добре говори този език, няма да се впечатли особено от допуснатите грешки. По- скоро ще се опита да разбере, да стимулира разговора да продължи, да подкрепи опитите за разговор на чужденеца. Надали има някой, който не би се впечатлил от, макар и плахи, опитите на чужденец да научи и да говори неговия език. Практиката върши чудеса. Правилно или грешно, важното е да се говори, за да се развие усета за езика, за да се поддържа тренинг, за да се развиват знанията.

Може смело да се съгласим с думите на Рита Мей Браун, че „Езикът е пътна карта на културите. Той ти казва откъде идват и накъде отиват хората“. Но освен това, нека не забравяме и мъдрите слова на великия Нелсън Мандела, според който „Ако говориш с човек на език, който разбира, думите ще достигнат до съзнанието му. Но ако говориш с него на родния му език, ще докоснат сърцето му“. Научаването на чужд език може да отвори врати, да открие нови светове и да даде шанс за надникване в нечия душа, докосване на нечие сърце.