Хомеопатия и билколечение

Фармацевтичната индустрия бълва продукция ежеминутно. Пазарът е залят с буквално стотици хиляди различни лекарствени средства, с различни търговски наименования. Количеството на производството е толкова голямо, че потребителите изпитват сериозни затруднения да се ориентират в морето от видове, разфасовки и марки. Не само това, но и голямото разнообразие подкопава доверието на потребителите към фармацевтичнит компании и техните продукти дотолкова, че масово започва да се търси алтернатива. И тази алтернатива е налице- от една страна е хомеопатията, а от друга страна е билколечението. Добиващи все по-голяма популярност, използванани за голям диапазон от заболявания, хомеопатия и билколечение могат да имат положителни и отрицателни страни.

Грешното разбиране за хомеопатията

Погрешно е разбирането, че хомеопатията е натурална и природосъобразна. Натурални и природосъобразни са единствено даровете на природата, които могат да бъдат използвани в техния естествен вид, след не много сложна обработка. Става въпрос за различни билки и растения, които в домашни условия могат да бъдат използвани за облекчаване на редица симптоми на заболявания. За разлика от тях, хомеопатията се създава по производствен начин, от машини и върху съставките им се прилага обработка. Истината е, че съставките на хомеопатичните продукти също са натурални, но след преминаване през тежка обработка, губят от своята ефективност и качества.

Билколечението, традиция от незапомнени времена

Много преди да започне Индустриалната революция и светът да се превърне в една огромна произвеждаща всичко машина, билките са били част от бита и живота на хората. Още първите известни на човечеството медици, са залагали изцяло на билколечение- заради липса на друг избор и заради резултатите, които са виждали от това билколечение. При един по-сериозен исторически преглед на развитието на медицината, става ясно, че тя всъщност първоначално се е развила на основата на различни лечебни растения, смесици от такива и прилагането им.

Билколечение и хомеопатия

От гледна точка на ефекта, който оказват, билките и растенията в натуралния си вид, са по-ефикасни, за разлика от обработените съставки в хомеопатичните средства. В страната ни не съществува специалност или легитимно обучение свързано с лечебните растения или билкарството, докато хомеопатията се надгражда като специализация над медицинското образование и има ясно приети правила за развиване на тази дейност. Може би това е едно от големите предимства на хомеопатията- контролът, който се оказва при практикуването и прилагането, както и законово разписаните норми за продажба на хомеопатични средства. За лечебни и нелечебни растения разписани закони и изисквания не съществуват.

Билколечение, хомеопатия, фармация

Въпреки всичко, трябва да се сложи една голяма удивителна и да се направи една не маловажна забележка. Билолечението и хомеопатията могат да се прилагат за не много сериозни нарушения на здравето на човек и те могат да бъдат по- скоро превантивно средство, поддържащо средство или средство за овладяване на симптоматиката, отколкото лечебно средство. Съществуват здравословни състояния, при които единствено и само фармацията може да помогне и лекарствата са единственият начин за справяне със здравословните проблеми. Отричането на фармацията и нейните постижения и издигането в култ на неконвенционалната медицина може единствено да навреди.

Всеки човек сам избира методите за справяне със заболяванията си, както и методите за лечение, в зависимост от начин си на живот, вижданията и разбиранията си. Нито билколечението, нито хомеопатията, нито фармацията трябва да бъдат отричани. Напротив, най- правилно би било те да се прилагат в комбинация и тогава, когато и както е необходимо.