Икигаят на един учител

Всеки един от нас ежедневно извършва действия и прави избори. Някои от тях носят удовлетворение, други…