Традицията на греяното вино

Греяното вино, смело може да се каже, че е символ на коледните празници, на зимния сезон.…