Помощ от родителя при тормоз над детето

Едно дете може да е тихо, кротко, спокойно и възпитано. Но това не означава, че на…