Loom в ролята си на програмен продукт за обучение

В отклик на нуждата от дистанционно обучение, в България навлезнаха и започнаха да се използват редица…