Как се пише референция ?

Референцията или иначе казано препоръката, служи за да бъде отправена официална похвала от едно физическо или…