Методът на зелената писалка

Червената писалка- страшилището на всички школници! Храбрият войник, който смело драска по домашни, контролни и класни…