Празник на прошката в трите етноса

. България съществуват три основни етноса- роми, турци и българи. Всички тези етноси живеят заедно в…