Разлика между предучилищна група в детска градина и училище

Предучилищното образование отдавна е задължително в нашата страна. То е естествено продължение на детската градина и…