Национална онлайн платформа за езикови ресурси БЕРОН

Езикът е богатство. Езикът предопределя човек, културата му, интелигентността му. Езикът ни превръща в това, което…