Национална онлайн платформа за езикови ресурси БЕРОН

Езикът е богатство. Езикът предопределя човек, културата му, интелигентността му. Езикът ни превръща в това, което сме. Езикът ни създава, езикът ни погубва. И затова е важно езикът да бъде съхранен, да се пази, да се развива и да се дообогатява. За да се изпълни тази цел, да се постигне тази мисия, Българска академия на науките е в процес на разработване на национална онлайн  платформа БЕРОН.

Какво е БЕРОН?

БЕРОН по своята същност е национална онлайн платформа за езикови ресурси. Името на платформата е абревиатура от „Български езикови ресурси онлайн“, която е креативно оформена с добавяне на още една буква „н“. Така се оформя фамилията на българския просветител Петър Берон, което е търсен ефект. На кого другиго да се кръсти езикова платформа, ако не на автора на първия български буквар- Рибния буквар?

Каква е задачата на БЕРОН?

БЕРОН прави това, което трябва да се направи за всеки език- спомага за запазването на чистотата на българския език и развиването му в синхрон с изискванията на най- новото време. Предвидено е тази платформа да предоставя напълно безплатен достъп до различни ресурси касаещи книжовните норми, основно задължителните такива. В това число влизат граматичните норми, тези за правоговор и, разбира се, правописните.

Какво се очаква да съдържа БЕРОН?

БЕРОН се очаква да бъде превъплъщение на една съвременна дигитална платформа, която с помощта на най- добрите практики в софтуера и дизайна, да даде възможност за достъп до задължителните книжовни норми в българския език, детайлно разписани и документирани. Четири са базисните модули, които БЕРОН трябва по първоначална идея да включва: езиково консултиране, граматика, правоговор и правопис. Благодарение на тях, се гарантира предоставяне на висококачествени езикови ресурси.

Защо БАН?

Българска академия на науките има собствен Институт за български език, по чиято инициатива се създава платформата. Този институт е по определение „национален кодифициращ орган“, който дефинира и разисква въпросите за книжовния ни език. Също така, се приема за официален орган, който изследва и описва българския език, с неговата история, богатство, развитие и прочие. Неслучайно именно той инициира създаването на платформата и активно работи по нейното съдържание, без техническата страна на изграждането ú.

Защо сега?

Точно сега е правилният момент за създаване на този род платформа. Причината е проста и се крие в динамичното развитие на езика, внедряването на нови думи и понятия, както и навлизането на много чуждици заради масовата дигитализация на всички области от живота, а и не само. Започват да се формират нови думи, които често са и особени, с присъщи за тях си характеристики, трудни за отчитане, разграничаване, определяне.

БЕРОН се очертава да бъде онзи точен лост, онзи правилен способ за съхраняване и едновременно с това развитие на българския език, от който всички ние имаме нужда. А самият факт, че Българска академия на науките стои зад проекта, е доказателство, че той ще бъде повече от успешен и ще постигне всички поставени цели.

Още теми свързани с култура, наука и образование, може да откриете тук.

Повече за нещата от живота, може да прочетете тук.