Ферментация и усвояване на храна

Ние сме това, с което се храним. И не само. Нашата душа се чувства така, както…