Домашното насилие – удобно скритата истина

Домашното насилие е сред проблемите, за които се знае, че съществуват. Но и много често остават…