Абдикиралите родители: лошата съдба на днешните деца

Да абдикираш не е нещо лошо. Да абдикираш от престола си, означава че вече нямаш какво…