Патент- двете страни на една монета

Патентната закрила е един от първите официални, законово обосновани и регламентирани начини за закрила на обекти…