Възможности за публикационна дейност на докторанти

Съвети и идеи за възможности за реализиране на онлайн и офлайн публикационна дейност на докторанти и…