Медиация при спорове за интелектуална собственост

Спорове и конфликти съществуват в човешкото ежедневие. Те са част от всички сфери както на живота,…